Ախտորոշիչ ծառայություններ

Անվանում արժեք
Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա առանց անզգայացման 15,000
Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա հելիկոբակտերի որոշում բիոպսիայի միջոցով 20,000
Սիգմոիդոսկոպիա 20,000
Տոտալ կոլոնոսկոպիա առանց անզգայացման 30,000
Ձախակողմյան կոլոնոսկոպիա առանց անզգայացման 25,000
“Պոլիպէկտոմիա ներերակային անզգայացմամբ (պաթոհիստոլոգիական հետազոտության արժեքը ներառված չէ)” 100,000
Ներերակային անզգայացում 20,000
Անվանում արժեք
Ուրոգրաֆիա 30,000
Ուրեթրոգրաֆիա 35,000
Կերակրափողի հետազոտություն բարիումի սուլֆատով 10,000
Ստամոքսաաղիքային տրակտի հետազոտություն բարիումի սուլֆատով 20,000
Ստամոքսաաղիքային տրակտի հետազոտություն հեղուկ կոնտրաստով 30,000
Իրիգոգրաֆիա 20,000
Հիստերոսալպինգոգրաֆիա 50,000
Ռենտգեն նկարների տրամադրում թվային ժապավենով (1 ժապավեն) 2,000
Ռենտգեն նկարների տրամադրում թվային ժապավենով (2 ժապավեն) 3,000
Անվանում արժեք
Գանգի ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն 8,000
Քթի հարակից խոռոչների ռենտգեն հետազոտություն 8,000
Քթի ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն (երկու պրոյեկցիա) 8,000
Ողնաշարի մեկ հատվածի ռենտգեն հետազոտություն 10,000
Ողնաշարի յուրաքանչյուր հաջորդ հատվածի ռենտգեն հետազոտություն 8,000
Ողնաշարի երեք հատվածի ռենտգեն հետազոտություն 20,000
Ողնաշարի ռենտգեն հետազոտությունը ֆունկցիոնալ փորձերով 5,000
Հոդերի ռենտգեն հետազոտություն 8,000
Կոնքազդրային հոդերի ռենտգեն հետազոտություն (երկու դիրքով- Լաունշտեյն) 12,000
Կոնքազդրային հոդերի և կոնքի ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն 12,000
Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն (երկու պրոյեկցիա) 8,000
Որովայնի խոռոչի ռենտգեն հետազոտություն 10,000
Երկար խողովակավոր ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն 8,000
Դաստակի, ոտնաթաթի ոսկրերի, սրբոսկրի ռենտգեն հետազոտություն 6,000
Ոտնաթաթի հարթաթաթության որոշում 10,000
Կրունկոսկրի ռենտգեն հետազոտություն 5,000
Մատի ռենտգեն հետազոտություն 3,000
Անվանում արժեք
Մեկ հատվածի հետազոտություն 65,000
Երկու հատվածի հետազոտություն 75,000
Երեք հատվածի հետազոտություն 85,000
Չորս և ավելի հատվածների հետազոտություն 95,000
Կորոնարոգրաֆիա (ներերակային բուլյուսային հետազոտություն) 90,000
Ներերակային անզգայացում 20,000
Անվանում արժեք
Գլուխ 40,000
Քթի հարակից խոռոչներ 20,000
Ակնակապիճներ 20,000
Քունքոսկրեր 40,000
Ծնոտ 25,000
Պարանոց 30,000
Պարանոց (կոնտրաստավորմամբ) 50,000
Մեկ հատվածի հետազոտում (կրծքավանդակ, որովայնի խոռոչ, փոքր կոնք), (անհրաժեշտության դեպքում 20մլ կոնտրաստով) 45,000
Երկու հատվածի հետազոտում 50,000
Երեք հատվածի հետազոտում 60,000
Չորս և ավելի հատվածի հետազոտում 70,000
“Ստամոքսաաղիքային տրակտի հետազոտություն (պերօրալ կոնտրաստավորմամբ-20մլ.)” 55,000
Ողնաշարի պարանոցային հատված 30,000
Ողնաշարի կրծքային հատված 45,000
Ողնաշարի գոտկասրբանային հատված 45,000
Հոդեր 30,000
CaScoring-Սրտի կալցինոզի աստիճանի որոշում 20,000
Անվանում արժեք
Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ) 3,000
Սրտի ՈւՁՀ; դոպլեր 10,000
Տրեդմիլ սթրես թեստ 15,000
Հոլթեր մոնիթորինգ 15,000
Արյան ճնշման շուրջօրյա մոնիթորինգ 15,000
Սրտաբանի խորհրդատվություն, ԷՍԳ և սրտի ՈւՁՀ 15,000
Անվանում արժեք
Հղիների ՈՒՁՀ 10,000
Հղիների ՈւՁՀ 3D/4D 20,000
Պտղի դոպլեր հետազոտություն 10,000
Ֆոլիկուլոմետրիա 15,000
Ֆոլիկուլոմետրիայի ընթացիկ մեկ այց 3,000
Փափուկ հյուսվածքների ՈՒՁՀ 8,000
Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ 10,000
Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ 3D/4D 15,000
Սոնոհիստերոգրաֆիա 20,000
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 3D/4D; էլաստոգրաֆիա 10,000
Թքագեղձերի ՈՒՁՀ 10,000
Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ 3D/4D; էլաստոգրաֆիա 10,000
Արտաքին սեռական օրգանների ՈՒՁՀ 10,000
Արտաքին սեռական օրգանների ՈՒՁՀ, ուրոլոգի խորհրդատվությունից հետո 7,000
Միզային համակարգի օրգանների ՈՒՁՀ (երիկամներ, միզապարկ, շագանակագեղձ) 7,000
Որովայնի խոռոչի օրգանների ՈՒՁՀ 3D/4D 10,000
Ավշային համակարգի ՈԻՁՀ; էլաստոգրաֆիա (մեկ հատված) 10,000
Ավշային համակարգի ՈԻՁՀ; էլաստոգրաֆիա (երկու հատված) 15,000
Ավշային համակարգի ՈԻՁՀ; էլաստոգրաֆիա (երեք և ավելի հատված) 20,000
Հոդերի ՈՒՁՀ 10,000
Նորածինների կոնքազդրային հոդերի ՈՒՁՀ 5,000
Անոթների դուպլեքս հետազոտություն (մեկ հատված) 15,000
Անոթների դուպլեքս հետազոտություն (երկու հատված) 25,000