ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ

Անվանում արժեք
Գլուխ 40,000
Քթի հարակից խոռոչներ 20,000
Ակնակապիճներ 20,000
Քունքոսկրեր 40,000
Ծնոտ 25,000
Պարանոց 30,000
Պարանոց (կոնտրաստավորմամբ) 50,000
Մեկ հատվածի հետազոտում (կրծքավանդակ, որովայնի խոռոչ, փոքր կոնք), (անհրաժեշտության դեպքում 20մլ կոնտրաստով) 45,000
Երկու հատվածի հետազոտում 50,000
Երեք հատվածի հետազոտում 60,000
Չորս և ավելի հատվածի հետազոտում 70,000
“Ստամոքսաաղիքային տրակտի հետազոտություն (պերօրալ կոնտրաստավորմամբ-20մլ.)” 55,000
Ողնաշարի պարանոցային հատված 30,000
Ողնաշարի կրծքային հատված 45,000
Ողնաշարի գոտկասրբանային հատված 45,000
Հոդեր 30,000
CaScoring-Սրտի կալցինոզի աստիճանի որոշում 20,000