Լաբորատոր հետազոտություններ

Անվանում արժեք
Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն 8 500
Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն 7 500
Կղանքի դիսբիոզի վերաբերյալ հետազոտություն 10 000
Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն 10 000
Քսուքների մանրէաբանական հետազոտություն (քիթ, ըմպան, կոկորդ, ականջ, աչք, մաշկ, վերքային մակերես) 8 500
Քսուքների մանրէաբանական հետազոտություն (բերանի խոռոչ, լնդեր, լեզու, մաշկ՝ ֆուրունկուլի առկայությամբ, պունկտատ, լիկվոր, էքսուդատ, սինովյալ հեղուկ) 10 000
Հղիների սկրինինգ Streptococcus agalactiae (B խմբի բետտա հեմոլիտիկ Ստրեպտոկոկ) նկատմամբ 5 000
Մազի, եղունգի, մաշկի քերուկի մանրէաբանական հետազոտություն սնկերի (Candida, Aspergillus, Trichophyton)հայտնաբերման նպատակով 8 500
Արյան ստերիլություն (աէրոբ մանրէներ, սնկեր) 11 000
Արյան ստերիլություն (օբլիգատ անաէրոբ մանրէներ) 11 000
Նորածնային արյան ստերիլություն (աէրոբ,մանրէներ, սնկեր) 12 000
Ուրոգենիտալ քսուքների, էակուլյատի մանրէաբանական հետազոտություն 10 000
M.hominis, U. Urealiticum ուրոգենիտալ քսուքներում, էակուլյատում քանակական որոշում՝ 9 հակաբիոտիկների նկատմամբ զգայունությամբ 16 000
Մանրէաբանական էքսպրես հետազոտություններ 18 000
Անվանում արժեք
Հեպատիտ B-ի քանակական որոշում 60 000
Հեպատիտ C-ի քանակական որոշում
60 000
Հեպատիտ C-ի որոշում որակական 12 000
Հեպատիտ B-ի որոշում որակական 7 200
Իմունոգենետիկա – Ինտերլեյկին IL 28B 24 000
Ուրեոպլազմա ուրեոլիտիկում/պարվում 7 200
Խլամիդիա տրախոմատիս 7 200
Միկոպլազմա գենիտալիում 7 200
Միկոպլազմա հոմինիս 7 200
Տրիխոմոնաս վագինալիս 7 200
Գարդներելա վագինալիս 7 200
Նեյսերիա գոնորեա 7 200
Հասարակ հերպես 1/2 7 200
Էպշտեին-Բար վիրուս 7 200
Ցիտոմեգալովիրուս 7 200
Կանդիդա ալբիկանս 7 200
Տոքսոպլազմա գոնդիի 8 400
Ֆեմոֆլոր սկրին (բիոցենոզ+ինֆեկցիաներ) 30 000
Անդրոֆլոր սկրին (բիոցենոզ+ինֆեկցիաներ) 30 000
Մարդու պապիլոմա վիրուսի քանակական ախտորոշում (6,11,16, 18) 12 000
ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (16, 31, 35) (18, 39, 45, 59) (33, 52, 58) 12 000
ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (6, 11) (16,31,33,35,52,58) (18,39, 45, 59)
(56, 51, 68)
15 600
ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) (16,18,45) 25 200
Ժառանգական հիվանդությունների գենետիկա՝ AZF լոկուսի դելեցիա 42 000
HLAB-27 լոկուսի որոշում 14 400
HLA-B51 Բեխչետի հիվանդության հետ կապակցված հետազոտող գենային տարբերակ 24 000
MEFV Պարբերական հիվանդությունների հետ կապված մուտացիաներին հետազոտություն (26 մուտացիա MEFV գենում) 36 000
Թրոմբոֆիլիա (F2, F5) 10 800
Թրոմբոֆիլիա (8 կետ) 30 000
Ֆոլատների մետաբոլիզմի գենետիկա 14 400
VaricellaZoster Virus VZV 8 400
Mycobac.tuberc. 7 200
n COVID-19 թեստ 18 000
ՊՇՌ (HPV quant 15) Մարդու պապիլոմա վիրուսի քանակական ախտորոշում 16 000
ՊՇՌ HPV (16, 31, 35) (18, 39, 45, 59) (33, 52, 58) ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (16, 31, 35)
(18, 39, 45, 59) (33, 52, 58) (51, 56, 66, 68)
25 000
Անվանում արժեք
Cyprofloxacin 14 400
Amoxicillin 14 400
Acetylsalicilic acid 14 400
Procaine 14 400
Bupivacaine 14 400
Articainum 14 400
Cephalosporins 14 400
Անվանում արժեք
Սննդային պանել 45 600
Ինհալացիոն պանել 45 600
Մանկաբուժական պանել 45 600
Անվանում արժեք
T-P1NP 14 400
N- MID OSTEOCALCIN 9 600
β-CROSS LAPS 12 000
Անվանում արժեք
Վիտամին B12 9 000
Ֆոլաթթու B9 9 000
25(OH) վիտամին D3 12 000
Անվանում արժեք
Խորիոնալ հոնոդոտրոպին հորմոն 7 200
Ալֆա-Ֆետոպրոտեին 8 400
Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն 7 200
Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին (ազատ) 8 400
Քաղցկեղ հակագեն 125 (ձվարանների օնկոմարկեր) 12 000
HE-4 (ձվարանների էպիթելային ուռուցքի մարկեր) 12 000
Կարցինոէմբրիոնալ հակագեն 7 200
Քաղցկեղ հակագեն CA 15-3 (կրծքագեղձի օնկոմարկեր) 12 000
Քաղցկեղ հակագեն CA 19-9 (ենթաստամոքսային գեղձի օնկոմարկեր) 12 000
Քաղցկեղ հակագեն CA-242 (ենթաստամոքսային գեղձի, հաստ և բարակ աղիների օնկոմարկեր) 12 000
Տափակ բջիջային քաղցկեղի հակագեն 14 400
Անվանում արժեք
Ալֆա-Ֆետոպրոտեին 8 400
Խորիոնալ հոնոդոտրոպին հորմոն 7 200
Ազատ b-ХГЧ 12 000
PAPP-A 12 000
Ինհիբին A 9 600
Էստրիոլ ազատ E3 9 000
Անվանում արժեք
Պրոլակտին 7 200
Լյուտեինիզացնող հորմոն 7 200
Ֆոլիկուլ խթանող հորմոն 7 200
Պրոգեստերոն 7 200
17-OH պրոգեստերոն 7 200
Էստրադիոլ E2 7 200
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն 7 200
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ 7 200
Թեստոստերոն 7 200
Թեստոստերոն ազատ 7 200
Սեռական հորմոն կապող գլոբուլին 8 400
Կորտիզոլ 7 200
Սոմատրոտրոպ հորմոն 9 600
Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն 8 400
Հակամյուլլերային հորմոն 12 000
Անվանում Արժեք
Թիրեոտրոպ հորմոն 6 000
Թրիյոդթիրոնին 6 000
Թրիյոդթիրոնին ազատ 6 000
Թիրօքսին 6 000
Թիրօքսին ազատ 6 000
Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ 7 800
Հակամարմինների թիրեոպերօքսիդազի նկատմամբ 7 800
Թիրեոգլոբուլին 9 600
Հակամարմիններ թիրեոտրոպ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ 14 400
Կալցիտոնին 14 400
Պարատհորմոն 9 600
Անվանում արժեք
E դասի իմունոգլոբուլիններ 7 200
Հակացիտրուլինային հակամարմին (բարձր զգ) 12 000
Երկշղթա ԴՆԹ-ի հակամարմիններ 9 000
Հականուկլեար հակամարմիններ 8 400
Նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի հակամարմիններ (բարձր զգ.) 18 000
C3 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ 4 800
C4 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ 4 800
Ցելիակիայի ախտորոշման կոմբինացված թեստ 19 000
Կալպրոտեկտին ֆեկալային քանակական 15 000
Անվանում արժեք
Էխինոկոկ IgG 6,000
Ասկարիդի հակամարմիններ IgG 6,000
Լյամբլիա IgM / IgA/ IgG 6,000
Անվանում արժեք
ՄԻԱՎ հակամարմին/հակագեն 7,000
Հեպատիտ B 6,000
Հեպատիտ B ՀՄ “cor”-ի նկատմամբ 10,000
Հեպատիտ C ընդհանուր ՀՄ 7,500
Ցիտոմոգալովիրուս հակամարմիններ IgM 6,000
Ցիտոմոգալովիրուս հակամարմիններ IgG 6,000
Ցիտոմեգալովիրուս IgG (ՀԾ և ՀՄ կապի ամրություն) 15,000
Տոքսոպլազմա հակամարմիններ IgM 7,500
Տոքսոպլազմա հակամարմիններ IgG 7,500
Տոքսոպլազմա IgG (ՀԾ և ՀՄ կապի ամրություն) 15,000
Կարմրախտի հակամարմիններ IgM 7,000
Կարմրախտի հակամարմիններ IgG 7,000
Խլամիդիա IgG / IgM 6,000
Ուր. ուրեալիտիկում IgG / IgM 6,000
Ընդհանուր ՀՄ T.pallidum-ի նկատմամբ 6,000
Սիֆիլիս 4,000
IgG հակամարմիններ հելիկոբակտեր պիլորիի նկատմանբ HELICOBACTER PYLORI IgG 6,000
Բրուցելլոզ /Rose-Bengal/ 2,000
Հերպես 1+2 հակամարմիններ Ig M 6,000
Հերպես 1+2 հակամարմիններ Ig G 6,000
Var.Zos. Հակամարմիններ IgM 6,000
Var.Zos. Հակամարմիններ IgG 6,000
Անվանում արժեք
C-պեպտիդ 7,000
Ինսուլին 6,500
Պրոինսուլին 7,000
Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին 5,500
Անվանում արժեք
Մակարդելիության ժամանակը ըստ Սուխարևի 500
Պրոթրոմբինային ժամանակ /ինդեքս, ՄՆՀ/ 2,000
ՄԱԹԺ /մասնակի ակտիվացած թրոմբոպլաստինային ժամանակ/ 2,000
Ֆիբրինոգեն 2,000
Թրոմբինային ժամանակ 2,000
Դ-դիմեր 8,000
Հոմոցիստեին 15,000
Գայլախտի հակամակարդիչ 6,000
Անվանում արժեք
Ընդհանուր սպիտակուց 1,200
Ալբումին 1,200
Բիլիռուբին ընդհանուր (նորածինների) 2,000
Բիլիռուբին ընդհանուր 1,200
Բիլիռուբին ֆրակցիաներով 2,400
Գլյուկոզա 1,000
Գլյուկոզայի ծանրաբեռնվածության թեսթ 2,500
Միզանյութ 1,200
Կրեատինին 1,200
Միզաթթու 2,000
Ամիլազ ընդհանուր 1,800
Պանկրեատիկ ամիլազ 2,000
Ալանինամինոտրանսֆերազ 1,500
Ասպարտատամինոտրանսֆերազ 1,500
Գամմա գլուտամիլտրանսֆերազ 1,700
Հիմնային ֆոսֆատազ 1,800
Լակտատդեհիդրոգենազ 1,500
Լիպազ 2,500
Կրեատին կինազ 3,000
Կրեատին կինազ MB 4,000
Ճարպային փոխանակություն (CHOL+HDL+LDL+TG-GPO+IA) 6,300
Խոլեսթերին ֆրակցիաներով 4,500
Խոլեսթերին ընդհանուր 1,500
Տրիգլիցերիդներ 1,800
Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ 1,800
Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ 1,800
Կալցիում ընդհանուր 1,500
Կալցիում իոնիզացված 1,500
Կալիում 1,500
Նատրիում 1,500
Մագնեզիում ընդհանուր 1,500
Ֆոսֆոր անօրգանական 1,500
Երկաթ 1,800
Ֆերրիտին 6,000
Անվանում արժեք
Արգանդի պարանոցի բջջաբանական հետազոտություն 7,000
Օնկոցիտոլոգիա (էնդոսկոպիկ նմուշներ, պունկցիաներ, քերուկներ, արգանդի խոռոչից ասպիրատ) 7,000
Ներվիրահատական բջջաբանական հետազոտություն 10,000
Անվանում արժեք
C-ռեակտիվ սպիտակուց (բարձր զգայունությամբ) 5,000
C-ռեակտիվ սպիտակուց 2,000
Ռևմո-գործոն 3,000
ԱՍԼՕ 3,000
Սիֆիլիս 2,000
Անվանում արժեք
Արյան խմբի և ռեզուս գործոնի որոշում 2,000
Արյան ռեզուս գործոնի հակամարմինների տիտրի որոշում 1,500
Դոնորի և հիվանդի արյան համատեղելիության փորձ 2,000

 

Անվանում Արժեք
Մեզի ընդհանուր հետազոտություն նստվածքի միկրոսկոպիայով 2,500
Սպիտակուցը մեզի մեջ 500
Ամիլազը մեզի մեջ /դիաստազ/ 1,800
Կանացի չոր/թաց քսուքի հետազոտություն 3,000
Տղամարդու չոր/թաց քսուքի հետազոտություն 3,000
Սպերմոգրամմա 5,000
Սպերմայի համատեղելիության փորձ 2,000
Պտղաջրերի առկայության հետազոտություն 1,500
Դեմոդեկոզի նկատմամբ հետազոտություն 4,000
Սնկերի նկատմամբ հետազոտություն 4,000
Սնկերի նկատմամբ հետազոտություն՝2 տեղակայման դեպքում 6,000
Կղանքի հետազոտություն թաքնված արյան նկատմաբ 2,000
Հեղուկների (ասցիտիկ, պլևրալ, սինովյալ, ողնուղեղային) հետազոտություն 2,500

 

Անվանում արժեք
Արյան ընդհանուր հետազոտություն լեյկոֆորմուլայով (ներառյալ ԷՆԱ) 3,000
“Արյան ընդհանուր հետազոտություն լեյկոֆորմուլայով (առանց ԷՆԱ)” 2,500
Արյան ընդհանուր հետազոտություն առանց լեյկոֆորմուլայի (ներառյալ ԷՆԱ) 1,500
ԷՆԱ 1,000
Արյան ռետիկուլոցիտներ 2,000