Լաբորատոր հետազոտություններ

Անվանում արժեք
Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն 7,000
Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Կղանքի դիսբիոզի վերաբերյալ հետազոտություն 8,000
Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն 8,000
Քսուքների մանրէաբանական հետազոտություն (քիթ, ըմպան, կոկորդ, ականջ, աչք, մաշկ, վերքային մակերես) 7,000
Քսուքների մանրէաբանական հետազոտություն (բերանի խոռոչ, լնդեր, լեզու, մաշկ՝ ֆուրունկուլի առկայությամբ, պունկտատ, լիկվոր, էքսուդատ, սինովյալ հեղուկ) 8,000
Մազի, եղունգի, մաշկի քերուկի մանրէաբանական հետազոտություն սնկերի (Candida, Aspergillus, Trichophyton)հայտնաբերման նպատակով 7,000
Արյան ստերիլություն (աէրոբ մանրէներ, սնկեր) 9,000
Արյան ստերիլություն (օբլիգատ անաէրոբ մանրէներ) 9,000
Նորածնային արյան ստերիլություն (աէրոբ,մանրէներ, սնկեր) 10,000
Ուրոգենիտալ քսուքների, էակուլյատի մանրէաբանական հետազոտություն 8,000
M.hominis, U. Urealiticum ուրոգենիտալ քսուքներում, էակուլյատում քանակական որոշում՝ 9 հակաբիոտիկների նկատմամբ զգայունությամբ 13,000
Անվանում արժեք
Հեպատիտ B-ի քանակական որոշում 50,000
Հեպատիտ C-ի որոշում որակական 10,000
Հեպատիտ B-ի որոշում որակական 6,000
Իմունոգենետիկա — Ինտերլեյկին IL 28B 20,000
Ուրեոպլազմա ուրեոլիտիկում/պարվում 6,000
Խլամիդիա տրախոմատիս 6,000
Միկոպլազմա գենիտալիում 6,000
Միկոպլազմա հոմինիս 6,000
Տրիխոմոնաս վագինալիս 6,000
Գարդներելա վագինալիս 6,000
Նեյսերիա գոնորեա 6,000
Հասարակ հերպես 1/2 6,000
Էպշտեին-Բար վիրուս 6,000
Ցիտոմեգալովիրուս 6,000
Կանդիդա ալբիկանս 6,000
Տոքսոպլազմա գոնդիի 7,000
Ֆեմոֆլոր սկրին (բիոցենոզ+ինֆեկցիաներ) 25,000
Անդրոֆլոր սկրին (բիոցենոզ+ինֆեկցիաներ) 25,000
Մարդու պապիլոմա վիրուսի քանակական ախտորոշում (6,11,16, 18) 10,000
ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (16, 31, 35) (18, 39, 45, 59) (33, 52, 58) 10,000
Ժառանգական հիվանդությունների գենետիկա՝ AZF լոկուսի դելեցիա 35,000
HLAB-27 լոկուսի որոշում 12,000
Թրոմբոֆիլիա (F2, F5) 9,000
Թրոմբոֆիլիա (8 կետ) 25,000
Ֆոլատների մետաբոլիզմի գենետիկա 12,000
Mycobac.tuberc. Թոքային և արտաթոքային տուբերկուլյոզ 6,000
Անվանում արժեք
Cyprofloxacin 12,000
Amoxicillin 12,000
Acetylsalicilic acid 12,000
Procaine 12,000
Bupivacaine 12,000
Articainum 12,000
Cephalosporins 12,000
Անվանում արժեք
Սննդային պանել 38,000
Ինհալացիոն պանել 38,000
Մանկաբուժական պանել 38,000
Անվանում արժեք
T-P1NP 12,000
N- MID OSTEOCALCIN 8,000
β-CROSS LAPS 10,000
Անվանում արժեք
Վիտամին B12 7,500
Ֆոլաթթու B9 7,500
25(OH) վիտամին D3 12,000
Անվանում արժեք
Խորիոնալ հոնոդոտրոպին հորմոն 6,000
Ալֆա-Ֆետոպրոտեին 7,000
Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն 6,000
Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին (ազատ) 7,000
Քաղցկեղ հակագեն 125 (ձվարանների օնկոմարկեր) 10,000
HE-4 (ձվարանների էպիթելային ուռուցքի մարկեր) 10,000
Կարցինոէմբրիոնալ հակագեն 6,000
Քաղցկեղ հակագեն CA 15-3 (կրծքագեղձի օնկոմարկեր) 10,000
Քաղցկեղ հակագեն CA 19-9 (ենթաստամոքսային գեղձի օնկոմարկեր) 10,000
Քաղցկեղ հակագեն CA-242 (ենթաստամոքսային գեղձի, հաստ և բարակ աղիների օնկոմարկեր) 10,000
Անվանում արժեք
Ալֆա-Ֆետոպրոտեին 7,000
Խորիոնալ հոնոդոտրոպին հորմոն 6,000
Ազատ b-ХГЧ 10,000
PAPP-A 10,000
Ինհիբին A 8,000
Էստրիոլ ազատ E3 7,500
Անվանում արժեք
Պրոլակտին 6,000
Լյուտեինիզացնող հորմոն 6,000
Ֆոլիկուլ խթանող հորմոն 6,000
Պրոգեստերոն 6,000
17-OH պրոգեստերոն 6,000
Էստրադիոլ E2 6,000
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն 6,000
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ 6,000
Թեստոստերոն 6,000
Թեստոստերոն ազատ 6,000
Սեռական հորմոն կապող գլոբուլին 7,000
Կորտիզոլ 6,000
Սոմատրոտրոպ հորմոն 8,000
Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն 7,000
Հակամյուլլերային հորմոն 10,000
Անվանում Արժեք
Թիրեոտրոպ հորմոն 5,000
Թրիյոդթիրոնին 5,000
Թրիյոդթիրոնին ազատ 5,000
Թիրօքսին 5,000
Թիրօքսին ազատ 5,000
Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ 6,500
Հակամարմինների թիրեոպերօքսիդազի նկատմամբ 6,500
Թիրեոգլոբուլին 8,000
Հակամարմիններ թիրեոտրոպ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ 12,000
Կալցիտոնին 12,000
Պարատհորմոն 8,000
Անվանում արժեք
E դասի իմունոգլոբուլիններ 6,000
Հակացիտրուլինային հակամարմին 10,000
Անվանում արժեք
Էխինոկոկ IgG 6,000
Ասկարիդի հակամարմիններ IgG 6,000
Լյամբլիա IgM / IgA/ IgG 6,000
Անվանում արժեք
ՄԻԱՎ հակամարմին/հակագեն 7,000
Հեպատիտ B 6,000
Հեպատիտ B ՀՄ “cor”-ի նկատմամբ 10,000
Հեպատիտ C ընդհանուր ՀՄ 7,500
Ցիտոմոգալովիրուս հակամարմիններ IgM 6,000
Ցիտոմոգալովիրուս հակամարմիններ IgG 6,000
Ցիտոմեգալովիրուս IgG (ՀԾ և ՀՄ կապի ամրություն) 15,000
Տոքսոպլազմա հակամարմիններ IgM 7,500
Տոքսոպլազմա հակամարմիններ IgG 7,500
Տոքսոպլազմա IgG (ՀԾ և ՀՄ կապի ամրություն) 15,000
Կարմրախտի հակամարմիններ IgM 7,000
Կարմրախտի հակամարմիններ IgG 7,000
Խլամիդիա IgG / IgM 6,000
Ուր. ուրեալիտիկում IgG / IgM 6,000
Ընդհանուր ՀՄ T.pallidum-ի նկատմամբ 6,000
Սիֆիլիս 4,000
IgG հակամարմիններ հելիկոբակտեր պիլորիի նկատմանբ HELICOBACTER PYLORI IgG 6,000
Բրուցելլոզ /Rose-Bengal/ 2,000
Հերպես 1+2 հակամարմիններ Ig M 6,000
Հերպես 1+2 հակամարմիններ Ig G 6,000
Var.Zos. Հակամարմիններ IgM 6,000
Var.Zos. Հակամարմիններ IgG 6,000
Անվանում արժեք
C-պեպտիդ 7,000
Ինսուլին 6,500
Պրոինսուլին 7,000
Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին 5,500
Անվանում արժեք
Մակարդելիության ժամանակը ըստ Սուխարևի 500
Պրոթրոմբինային ժամանակ /ինդեքս, ՄՆՀ/ 2,000
ՄԱԹԺ /մասնակի ակտիվացած թրոմբոպլաստինային ժամանակ/ 2,000
Ֆիբրինոգեն 2,000
Թրոմբինային ժամանակ 2,000
Դ-դիմեր 8,000
Հոմոցիստեին 15,000
Գայլախտի հակամակարդիչ 6,000
Անվանում արժեք
Ընդհանուր սպիտակուց 1,200
Ալբումին 1,200
Բիլիռուբին ընդհանուր (նորածինների) 2,000
Բիլիռուբին ընդհանուր 1,200
Բիլիռուբին ֆրակցիաներով 2,400
Գլյուկոզա 1,000
Գլյուկոզայի ծանրաբեռնվածության թեսթ 2,500
Միզանյութ 1,200
Կրեատինին 1,200
Միզաթթու 2,000
Ամիլազ ընդհանուր 1,800
Պանկրեատիկ ամիլազ 2,000
Ալանինամինոտրանսֆերազ 1,500
Ասպարտատամինոտրանսֆերազ 1,500
Գամմա գլուտամիլտրանսֆերազ 1,700
Հիմնային ֆոսֆատազ 1,800
Լակտատդեհիդրոգենազ 1,500
Լիպազ 2,500
Կրեատին կինազ 3,000
Կրեատին կինազ MB 4,000
Ճարպային փոխանակություն (CHOL+HDL+LDL+TG-GPO+IA) 6,300
Խոլեսթերին ֆրակցիաներով 4,500
Խոլեսթերին ընդհանուր 1,500
Տրիգլիցերիդներ 1,800
Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ 1,800
Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ 1,800
Կալցիում ընդհանուր 1,500
Կալցիում իոնիզացված 1,500
Կալիում 1,500
Նատրիում 1,500
Մագնեզիում ընդհանուր 1,500
Ֆոսֆոր անօրգանական 1,500
Երկաթ 1,800
Ֆերրիտին 6,000
Անվանում արժեք
Արգանդի պարանոցի բջջաբանական հետազոտություն 7,000
Օնկոցիտոլոգիա (էնդոսկոպիկ նմուշներ, պունկցիաներ, քերուկներ, արգանդի խոռոչից ասպիրատ) 7,000
Ներվիրահատական բջջաբանական հետազոտություն 10,000
Անվանում արժեք
C-ռեակտիվ սպիտակուց (բարձր զգայունությամբ) 5,000
C-ռեակտիվ սպիտակուց 2,000
Ռևմո-գործոն 3,000
ԱՍԼՕ 3,000
Սիֆիլիս 2,000
Անվանում արժեք
Արյան խմբի և ռեզուս գործոնի որոշում 2,000
Արյան ռեզուս գործոնի հակամարմինների տիտրի որոշում 1,500
Դոնորի և հիվանդի արյան համատեղելիության փորձ 2,000

 

Անվանում Արժեք
Մեզի ընդհանուր հետազոտություն նստվածքի միկրոսկոպիայով 2,500
Սպիտակուցը մեզի մեջ 500
Ամիլազը մեզի մեջ /դիաստազ/ 1,800
Կանացի չոր/թաց քսուքի հետազոտություն 3,000
Տղամարդու չոր/թաց քսուքի հետազոտություն 3,000
Սպերմոգրամմա 5,000
Սպերմայի համատեղելիության փորձ 2,000
Պտղաջրերի առկայության հետազոտություն 1,500
Դեմոդեկոզի նկատմամբ հետազոտություն 4,000
Սնկերի նկատմամբ հետազոտություն 4,000
Սնկերի նկատմամբ հետազոտություն՝2 տեղակայման դեպքում 6,000
Կղանքի հետազոտություն թաքնված արյան նկատմաբ 2,000
Հեղուկների (ասցիտիկ, պլևրալ, սինովյալ, ողնուղեղային) հետազոտություն 2,500

 

Անվանում արժեք
Արյան ընդհանուր հետազոտություն լեյկոֆորմուլայով (ներառյալ ԷՆԱ) 3,000
“Արյան ընդհանուր հետազոտություն լեյկոֆորմուլայով (առանց ԷՆԱ)” 2,500
Արյան ընդհանուր հետազոտություն առանց լեյկոֆորմուլայի (ներառյալ ԷՆԱ) 1,500
ԷՆԱ 1,000
Արյան ռետիկուլոցիտներ 2,000