Այս մասին պետք է իմանա յուրաքանչյուր հղի կին


Ցանկացած կին հղիության շրջանում ունենում է այնպիսի հարցեր, որոնք նրան հուզում և անհանգստացնում են, հետևաբար և ունեն պարզաբանման կարիք, չէ՞ որ յուրաքանչյուր կնոջ համար կարևոր են այն 9 ամիսները, որոնց ընթացքում կրծքի տակ բաբախում է փոքրիկ հրաշքի սիրտը: Իսկ հեշտ ու առանց անցանկալի հետևանքների ծննդաբերության համար կարևոր է, որ հղիության ընթացքն ապահով լինի: Ապագա մայրիկներին հուզող հարցերի մասնագիտական պատասխանները BlogNews.am-ը գտել է «Սլավմեդ» բժշկական կենտրոնում կատարվող կանանց կոնսուլտացիայի բաժանմունքում: Բուժկենտրոնի մանկաբարձ-գինեկոլոգ և սոնոգրաֆիստ Աննա Ղազարյանի խոսքով՝ կարելի է նաև անհանգստացնող հարցերի ցուցակը կազմել նախապես՝ մինչ բժշկին այցելելը, ինչ-որ հարց բաց չթողնելու նպատակով: Մասնագետը մեզ հետ զրույցում բարդ բժշկական հասկացությունները մի կողմ դրեց և պարզ ու մատչելի բացատրեց հղիության ընթացքի և ուլտրաձայնային հետազոտության կարևորության մասին:

«Ուլտրաձայնային հետազոտությունը ժամանակակից բժշկության մեջ կիրառվող բարձր տեղեկատվություն տրամադրող այն հետազոտության տարբերակն է, որը հնարավորություն է տալիս վերահսկելու պտղի զարգացումն ու աճն առանց կողմնային ազդեցությունների: Ուլտրաձայնային հետազոտությունը հղիության ընթացքում կատարվում է պարզելու կամ հաստատելու հղիության առկայությունը սկսած հղիության 4-5 շաբաթից: Հետազոտությունն իրականացվում է նաև արտարգանդային հղիության հերքման, բազմապտուղ հղիության առկայության, պտղի բնածին հնարավոր շեղումների բացահայման նպատակով»:

Բժշկի հավաստմամբ հղիության հաստատումից հետո անհրաժեշտ է հաշվառվել «Սլավմեդ» բժշկական կենտրոնում՝ հղիության ընթացքի վերահսկման համար. «Հղիության 7-8 շաբաթականից սկսած հնարավոր է որոշել հղիության հստակ ժամկետը, զարգացման ընթացքը, սաղմի սրտի զարկերի հաճախականությունը և այլն: Առաջին կարևոր սկրինինգային հետազոտոթյունը կատարվում է 12-14 շաբաթների ընթացքում, որի նպատակն է բացահայտել հնարավոր քրոմոսոմային անոմալիաների գերձայնային նշանները: Երկրորդ սկրինինգային հետազոտման ժամկետն է 20-22 շաբաթական հղիությունը, որի ընթացքում մանրամասն ուսումնասիրվում է պտղի կառուցվածքը: Երրորրդ սկրինինգայն հետազոտման ժամկետն է հղիության 32-34 շաբաթը, որի նպատակն է ստանալ տեղեկատվություն ակնկալվող ծննդալուծման վերաբերյալ: Ի դեպ՝ սարքավորումը ևս մեծ նշանակություն ունի տեղեկատվության տրամադրման հարցում, քանի որ նոր սերնդի ուլտրաձայնային հետազոտության սարքավորումները բավականին ինֆորմատիվ են և հնարավորություն են տալիս հետազոտության ընթացքում բացահայտելու այնպիսի խնդիրներ, որոնք նախկինում անտեսվում էին»:

«Սլավմեդ» բժշկական կենտրոնում ուլտրաձայնային հետազոտության սարքավորման ընտրության հարցում հաշվի  են առնվել անհրաժեշտ բոլոր նրբությունները հղիության ապահով ընթացք ապահովելու նպատակով. «Լինում են, իհարկե, դեպքեր, երբ կարիք է լինում իրականացնելու լրացուցիչ հետազոտություններ, որոնք նշանակվում են այն ժամանակ, երբ առկա է արյունահոսություն, հղիությանը սպառնացող վտանգ, արտարգանդային հղիության կասկած և այլն: Սա է պատճառը, որ խորհուրդ է տրվում հղիության հաստատման ժամանակ հաշվառվել կանանց կոնսուլտացիայում և ողջ հղիության ընթացքն անցկանել մանկաբարձ-գինեկոլոգի հսկողության ներքո, որպեսսզի ծագած յուրաքանչյուր խնդրի դեպքում հնարավոր լինի տալ համապատասխան լուծում»:

Ինչպես նշեց մանկաբարձ-գինեկոլոգ և սոնոգրաֆիստ Աննա Ղազարյանը «Սլավմեդ» բժշկական կենտրոնում անվճար ծննդօգնություն ստանալու իրավունք ունի ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող, Երևան քաղաքում բնակվող և ծննդօգնության պետական հավաստագիր ունեցող յուրաքանչյուր կին. «Կենտրոնում ստեղծված են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները, որպեսզի ապագա մայրիկներն իրենց հարմարավետ միջավայրում զգան:

«Սլավմեդ» բժշկական կենտրոնում հաշվառվող յուրաքանչյուր կին հնարավորություն ունի իր ցանկությամբ ընտրելու այն բժշկին, որը կվարի նրահղիության ողջ ընթացքը մինչև ծննդաբերություն և հետծննդաբերական շրջան: Ծննդատանմանկաբարձ-գինեկոլոգները խստորեն հետևում են ՀՀ ԱՆ կողմից սահմանված հղիության վարմանխստապահանջ չափորոշիչներին՝ հետամուտ լինելով անհրաժեշտ բոլոր գործիքային և լաբորատորհետազոտությունների ճշգրիտ իրականացմանը»,- իր խոսքը եզրափակեց Աննա Ղազարյանը: