ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Անվանում արժեք
Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա առանց անզգայացման 15,000
Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա հելիկոբակտերի որոշում բիոպսիայի միջոցով 20,000
Սիգմոիդոսկոպիա 20,000
Տոտալ կոլոնոսկոպիա առանց անզգայացման 30,000
Ձախակողմյան կոլոնոսկոպիա առանց անզգայացման 25,000
“Պոլիպէկտոմիա ներերակային անզգայացմամբ (պաթոհիստոլոգիական հետազոտության արժեքը ներառված չէ)” 100,000
Ներերակային անզգայացում 20,000