Իզոսեռոլոգիական հետազոտություններ

Անվանում արժեք
Արյան խմբի և ռեզուս գործոնի որոշում 2,000
Արյան ռեզուս գործոնի հակամարմինների տիտրի որոշում 1,500
Դոնորի և հիվանդի արյան համատեղելիության փորձ 2,000