Կենսանյութի կլինիկական հետազոտություններ

 

Անվանում Արժեք
Մեզի ընդհանուր հետազոտություն նստվածքի միկրոսկոպիայով 2,500
Սպիտակուցը մեզի մեջ 500
Ամիլազը մեզի մեջ /դիաստազ/ 1,800
Կանացի չոր/թաց քսուքի հետազոտություն 3,000
Տղամարդու չոր/թաց քսուքի հետազոտություն 3,000
Սպերմոգրամմա 5,000
Սպերմայի համատեղելիության փորձ 2,000
Պտղաջրերի առկայության հետազոտություն 1,500
Դեմոդեկոզի նկատմամբ հետազոտություն 4,000
Սնկերի նկատմամբ հետազոտություն 4,000
Սնկերի նկատմամբ հետազոտություն՝2 տեղակայման դեպքում 6,000
Կղանքի հետազոտություն թաքնված արյան նկատմաբ 2,000
Հեղուկների (ասցիտիկ, պլևրալ, սինովյալ, ողնուղեղային) հետազոտություն 2,500