Հետազոտություններ բոլյուսային կոնտրաստավորմամբ*

Անվանում արժեք
Մեկ հատվածի հետազոտություն 65,000
Երկու հատվածի հետազոտություն 75,000
Երեք հատվածի հետազոտություն 85,000
Չորս և ավելի հատվածների հետազոտություն 95,000
Կորոնարոգրաֆիա (ներերակային բուլյուսային հետազոտություն) 90,000
Ներերակային անզգայացում 20,000