Մանրէաբանական հետազոտություններ

Անվանում արժեք
Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն 8 500
Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն 7 500
Կղանքի դիսբիոզի վերաբերյալ հետազոտություն 10 000
Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն 10 000
Քսուքների մանրէաբանական հետազոտություն (քիթ, ըմպան, կոկորդ, ականջ, աչք, մաշկ, վերքային մակերես) 8 500
Քսուքների մանրէաբանական հետազոտություն (բերանի խոռոչ, լնդեր, լեզու, մաշկ՝ ֆուրունկուլի առկայությամբ, պունկտատ, լիկվոր, էքսուդատ, սինովյալ հեղուկ) 10 000
Հղիների սկրինինգ Streptococcus agalactiae (B խմբի բետտա հեմոլիտիկ Ստրեպտոկոկ) նկատմամբ 5 000
Մազի, եղունգի, մաշկի քերուկի մանրէաբանական հետազոտություն սնկերի (Candida, Aspergillus, Trichophyton)հայտնաբերման նպատակով 8 500
Արյան ստերիլություն (աէրոբ մանրէներ, սնկեր) 11 000
Արյան ստերիլություն (օբլիգատ անաէրոբ մանրէներ) 11 000
Նորածնային արյան ստերիլություն (աէրոբ,մանրէներ, սնկեր) 12 000
Ուրոգենիտալ քսուքների, էակուլյատի մանրէաբանական հետազոտություն 10 000
M.hominis, U. Urealiticum ուրոգենիտալ քսուքներում, էակուլյատում քանակական որոշում՝ 9 հակաբիոտիկների նկատմամբ զգայունությամբ 16 000
Մանրէաբանական էքսպրես հետազոտություններ 18 000