ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Անվանում արժեք
Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ) 3,000
Սրտի ՈւՁՀ; դոպլեր 10,000
Տրեդմիլ սթրես թեստ 15,000
Հոլթեր մոնիթորինգ 15,000
Արյան ճնշման շուրջօրյա մոնիթորինգ 15,000
Սրտաբանի խորհրդատվություն, ԷՍԳ և սրտի ՈւՁՀ 15,000