Օնկոմարկերներ

Անվանում արժեք
Խորիոնալ հոնոդոտրոպին հորմոն 7 200
Ալֆա-Ֆետոպրոտեին 8 400
Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն 7 200
Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին (ազատ) 8 400
Քաղցկեղ հակագեն 125 (ձվարանների օնկոմարկեր) 12 000
HE-4 (ձվարանների էպիթելային ուռուցքի մարկեր) 12 000
Կարցինոէմբրիոնալ հակագեն 7 200
Քաղցկեղ հակագեն CA 15-3 (կրծքագեղձի օնկոմարկեր) 12 000
Քաղցկեղ հակագեն CA 19-9 (ենթաստամոքսային գեղձի օնկոմարկեր) 12 000
Քաղցկեղ հակագեն CA-242 (ենթաստամոքսային գեղձի, հաստ և բարակ աղիների օնկոմարկեր) 12 000
Տափակ բջիջային քաղցկեղի հակագեն 14 400