Օնկոմարկերներ

Անվանում արժեք
Խորիոնալ հոնոդոտրոպին հորմոն 6,000
Ալֆա-Ֆետոպրոտեին 7,000
Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն 6,000
Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին (ազատ) 7,000
Քաղցկեղ հակագեն 125 (ձվարանների օնկոմարկեր) 10,000
HE-4 (ձվարանների էպիթելային ուռուցքի մարկեր) 10,000
Կարցինոէմբրիոնալ հակագեն 6,000
Քաղցկեղ հակագեն CA 15-3 (կրծքագեղձի օնկոմարկեր) 10,000
Քաղցկեղ հակագեն CA 19-9 (ենթաստամոքսային գեղձի օնկոմարկեր) 10,000
Քաղցկեղ հակագեն CA-242 (ենթաստամոքսային գեղձի, հաստ և բարակ աղիների օնկոմարկեր) 10,000