Լյարդի՝ ճշգրիտ, ոչինվազիվ ախտորոշում նորագույն սարքավորման միջոցով