Հոդերի ախտորոշում և բուժում մաշվածության ցանկացած փուլում