Դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունքի ծառայությունների գնացուցակ

Ծառ․ կոդ Անվանում Արժեք
301001 Դիմածնոտային վիրաբույժի խորհրդատվություն 10,000
301002 Դիմածնոտային վիրաբույժի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ 15,000
301003 Դիմածնոտային վիրաբույժի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ 20,000
301004 Բորբոքային հիվանդություններ (աբսցես, ֆլեգմոնա, ֆուրոնկուլյոզ, օստեոմիելիտ, օստեոնեկրոզ և այլն)` տեղային անզգայացմամբ 150,000
301005 Բորբոքային հիվանդություններ (աբսցես, ֆլեգմոնա, ֆուրոնկուլյոզ, օստեոմիելիտ, օստեոնեկրոզ և այլն)` ընդհանուր անզգայացմամբ 250,000
301006 Դիմային գանգի ոսկրերի կոտրվածքներ՝ մեկ ծնոտ, այտոսկր և այլն 350,000
301007 Դիմային գանգի ոսկրերի կոտրվածքներ՝ բարդ, համակցված 450,000
301008 Ծնոտների բարորակ գոյացություներ` փոքր ծավալի 200,000
301009 Ծնոտների բարորակ գոյացություներ` մեծ ծավալի 300,000
301010 Ենթածնոտային, ենթալեզվային թքագեղձերի հիվանդություններ 300,000
301011 Դեմքի և պարանոցի բարորակ գոյացություններ` փոքր ծավալի 300,000
301012 Դեմքի և պարանոցի բարորակ գոյացություններ` մեծ ծավալի 400,000
301013 Դեմքի և պարանոցի բնածին և ձեռքբերովի արատներ և դեֆորմացիաներ 350,000
301014 Դիմային գանգի ոսկրերի դեֆորմացիաների ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ` I աստիճանի 400,000
301015 Դիմային գանգի ոսկրերի դեֆորմացիաների ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ` II աստիճանի 600,000
301016 Դիմային գանգի ոսկրերի դեֆորմացիաների ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ` III աստիճանի 800,000
301017 Դիմածնոտային շրջանի չարորակ նորագոյացությունների հեռացում 400,000
301018 Պարանոցի շրջանի չարորակ նորագոյացությունների հեռացում լիմֆոդիսեկցիայով 600,000
301019 Պարանոցի շրջանի չարորակ նորագոյացությունների հեռացում միանվագ ռեկոնստրուկցիայով 800,000
301020 Հետվիրահատական բարդություններ (լիգատուրային խուղակ, մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում և այլն) ընդհանուր անզգայացմամբ 150,000
301021 Ախտորոշիչ բիոպսիա 15,000
301022 Պերիոստիտի բացահատում 20,000
301023 Աբսցեսի բացահատում 30,000
301024 Արմատածայրի մասնահատում 30,000
301025 Ռետենցված ատամի հեռացում` մեկ ատամ 30,000
301026 Ռետենցված ատամի հեռացում` երկու ատամ 50,000
301027 Բարդ ատամի հեռացում 10,000
301028 Ատամի հեռացում 5,000
301029 Ատամնաբնային օստեոմիելիտի բուժում 20,000
301030 Ծնոտների կիստաների հեռացում` փոքր/միջին 40,000
301031 Ծնոտների կիստաների հեռացում` մեծ 60,000
301032 Սիալոդոխիտի բուժում 20,000
301033 Էքզոստոզների հեռացում ըստ ծավալի` փոքր 30,000
301034 Էքզոստոզների հեռացում ըստ ծավալի` մեծ 50,000
301035 Հիպերտրոֆիկ լորձաթաղանթի հեռացում` փոքր 30,000
301036 Հիպերտրոֆիկ լորձաթաղանթի հեռացում` մեծ 50,000
301037 Բերանի խոռոչի և դեմքի շրջանի բարորակ նորագոյացությունների հեռացում` փոքր 30,000
301038 Բերանի խոռոչի և դեմքի շրջանի բարորակ նորագոյացությունների հեռացում` մեծ 50,000
301039 Սանձիկի երկարացում 20,000
301040 Այտոսկրի և այտուղեղի կոտրվածքի բուժում տ/ա 60,000
301041 Ծնոտների կոտրվածքի կոնսերվատիվ բուժում 100,000
301042 Քր. դեստրուկտիվ օստեոմիելիտի վիր. բուժում տ/ա 50,000
301043 Դենտալ իմպլանտի տեղադրում` Alpha Bio-Իսրայել, Dentium -Կորեա 150,000
301044 Դենտալ իմպլանտի տեղադրում` EuroTekhnika-Ֆրանսիա 200,000
301045 Դենտալ իմպլանտի տեղադրում` Nobel-Շվեյցարիա 380,000
301046 Հայմորյան խոռոչի հատակի բարձրացում (sinus lifting) առանց ոսկրանյութի արժեքի 120,000
301047 Ալվեոլյար ելունի աուգմենտացիա` 1 սեգմենտ 120,000
301048 Ալվեոլյար ելունի աուգմենտացիա` 2 սեգմենտ 200,000
301049 Հետվիրահատական բարդություններ (լիգատուրային խուղակ, մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում և այլն) տեղային անզգայացմամբ 40,000
301050 Ամբուլատոր միջամտություններ ն/ե անզգայացման տակ` փոքր ծավալի 20,000
301051 Ամբուլատոր միջամտություններ ն/ե անզգայացման տակ` մեծ ծավալի 40,000
301052 Ամբուլատոր միջամտություններ ինտուբացիոն անզգայացմամբ 80,000
301053 Հիվանդասենյակ Luxe 25,000
301054 Հիվանդասենյակ Standart 10,000
301055 Հիվանդասենյակ VIP 35,000

 

* Նախավիրահատական, պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների, հիվանդասենյակի, մետաղական կոնստրուկցիաների, ոսկրանյութի, ֆիքսատորի, օրթեզի, ոսպնյակի, որոշակի գործիքների արժեքները ներառված չեն բժշկական ծառայությունների գների մեջ։