Էնդոսկոպիկ ծառայության գնացուցակ

Ծառ․ կոդ Անվանում Արժեք
203001 Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա առանց անզգայացման 15,000
203002 Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա հելիկոբակտերի որոշում բիոպսիայի միջոցով 20,000
203003 Սիգմոիդոսկոպիա 20,000
203004 Դուոդենոսկոպիա 20,000
203005 Տոտալ կոլոնոսկոպիա առանց անզգայացման 30,000
203006 Ձախակողմյան կոլոնոսկոպիա առանց անզգայացման 25,000
203007 Էնդոսկոպիկ պոլիպէկտոմիա I կարգ 80,000
203008 Էնդոսկոպիկ պոլիպէկտոմիա II կարգ 130,000
203009 Էնդոսկոպիկ պոլիպէկտոմիա III կարգ 180,000
203010 Էնդոսկոպիկ սուբմուկոզ դիսեկցիա I կարգ 230,000
203011 Էնդոսկոպիկ սուբմուկոզ դիսեկցիա բարդ դեպքեր II կարգ 330,000
203012 Էնդոսկոպիկ ռետրոգրադ խոլանգիոպանկրեատիկոգրաֆիա (ԷՌԽՊԳ) 100,000
203013 ԷՌԽՊԳ+ԷՊՍՏ (գինը չի ներառում հետազոտությունները և անհրժեշտության դեպքում ստացիոնար բուժումը) 160,000
203014 Լեղուղիների ստենտավորում +ԷՌԽՊԳ (գինը չի ներառում ստենտի արժեքը, հետազոտությունները և անհրժեշտության դեպքում ստացիոնար բուժումը)-1-ին կարգ 160,000
203015 Լեղուղիների ստենտավորում +ԷՌԽՊԳ (գինը չի ներառում ստենտի արժեքը, հետազոտությունները և անհրժեշտության դեպքում ստացիոնար բուժումը)-2-րդ կարգ 200,000
203016 Աղեստամոքսային տրակտի ստենտավորում (գինը չի ներառում ստենտի արժեքը, հետազոտությունները և անհրժեշտության դեպքում ստացիոնար բուժումը) 100,000
203017 Ստամոքսաղիքային տրակտի արյունահոսության դադարեցում էնդոսկոպիկ եղանակով I կարգ 50,000
203018 Ստամոքսաղիքային տրակտի արյունահոսության դադարեցում էնդոսկոպիկ եղանակով բարդ դեպքեր II-րդ կարգ 80,000
203019 Օտար մարմնի հեռացում էնդոսկոպիկ եղանակով ստամոքսից կամ աղիքից I կարգ 40,000
203020 Օտար մարմնի հեռացում էնդոսկոպիկ եղանակով ստամոքսից կամ աղիքից II կարգ 80,000
203023 էնդոսկոպիկ կլիպսի կիրառում (մեկ կլիպս) 7,500
203024 Հելիկոբակտեր պիլորիի որոշում խելպիլ թեստի միջոցով 5,000

 

* Նախավիրահատական, պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների, հիվանդասենյակի, մետաղական կոնստրուկցիաների, ոսկրանյութի, ֆիքսատորի, օրթեզի, ոսպնյակի, որոշակի գործիքների արժեքները ներառված չեն բժշկական ծառայությունների գների մեջ։