Լաբորատոր հետազոտությունների գնացուցակ

Ծառ․ կոդ Անվանում Արժեք
005001 Արյան ընդհանուր հետազոտություն լեյկոֆորմուլայով (ներառյալ ԷՆԱ) CBC+DIFF+ESR 3,600
005002 Արյան ընդհանուր հետազոտություն լեյկոֆորմուլայով (առանց ԷՆԱ) CBC+DIFF 3,000
005003 Արյան ընդհանուր հետազոտություն առանց լեյկոֆորմուլայի (ներառյալ ԷՆԱ) 1,800
005004 ԷՆԱ ESR 1,200
005005 Արյան ռետիկուլոցիտներ 2,400
005006 Մեզի ընդհանուր հետազոտություն նստվածքի միկրոսկոպիայով Urine-T 3,000
005007 Սպիտակուցը մեզի մեջ 600
005008 Ամիլազը մեզի մեջ /դիաստազ/ 2,200
005009 Միզաթթուն մեզի մեջ URIC ACID/ur. 2,400
005010 Կանացի չոր/թաց քսուքի հետազոտություն 3,600
005011 Տղամարդու չոր/թաց քսուքի հետազոտություն 3,600
005012 Սպերմոգրամմա SPERM 6,000
005013 Սպերմայի համատեղելիության փորձ 2,400
005014 Պտղաջրերի առկայության հետազոտություն 1,800
005015 Դեմոդեկոզի նկատմամբ հետազոտություն 4,800
005016 Սնկերի նկատմամբ հետազոտություն 4,800
005017 Սնկերի նկատմամբ հետազոտություն՝ 2 տեղակայման դեպքում 7,200
005018 Կղանքի հետազոտություն թաքնված արյան նկատմաբ 2,400
005019 Հեղուկների (ասցիտիկ, պլևրալ, սինովյալ, ողնուղեղային) հետազոտություն 3,000
005020 Արյան խմբի և ռեզուս գործոնի որոշում ABO,RH 2,400
005021 Արյան ռեզուս գործոնի հակամարմինների տիտրի որոշում RH,T 1,800
005022 Դոնորի և հիվանդի արյան համատեղելիության փորձ 2,400
005023 C-ռեակտիվ սպիտակուց (բարձր զգայունությամբ) hsCRP 4,200
005024 C-ռեակտիվ սպիտակուց CRP LAT 2,400
005025 Ռևմո-գործոն 3,600
005026 ԱՍԼՕ ASLO LAT 3,600
005027 Սիֆիլիս RPR 2,400
005028 Ինտերլեյկին IL-6 12,000
005029 Արգանդի պարանոցի բջջաբանական հետազոտություն PAP-Test 8,400
005030 Օնկոցիտոլոգիա (էնդոսկոպիկ նմուշներ, պունկցիաներ, քերուկներ, արգանդի խոռոչից ասպիրատ) 8,400
005031 Ներվիրահատական բջջաբանական հետազոտություն 12,000
005032 Ընդհանուր սպիտակուց TP 1,500
005033 Ալբումին ALB 1,500
005034 Բիլիռուբին ընդհանուր (նորածինների) BIL-T 2,400
005035 Բիլիռուբին ընդհանուր BIL-T 1,500
005036 Բիլիռուբին ֆրակցիաներով BIL-T+BIL-D 3,000
005037 Գլյուկոզա GLU 1,200
005038 Գլյուկոզայի ծանրաբեռնվածության թեսթ 3,000
005039 Միզանյութ UREA 1,500
005041 Կրեատինին CREA 1,500
005042 Միզաթթու Uric acid 2,400
005043 Ամիլազ ընդհանուր AMY-Total 2,200
005044 Պանկրեատիկ ամիլազ AMYL panc 2,400
005045 Ալանինամինոտրանսֆերազ ALT 1,800
005046 Ասպարտատամինոտրանսֆերազ AST 1,800
005047 Գամմա գլուտամիլտրանսֆերազ GGT 2,200
005048 Հիմնային ֆոսֆատազ ALP 2,200
005049 Լակտատդեհիդրոգենազ LDH 1,800
005050 Լիպազ LIP 3,000
005051 Կրեատին կինազ CK 3,600
005052 Կրեատին կինազ MB CK-MB 4,800
005053 Պեպսինոգեն 1 PG1 6,000
005054 Պեպսինոգեն 2 PG2 6,000
005055 Ճարպային փոխանակություն CHOL+HDL+LDL+TG-GPO+IA 7,600
005056 Խոլեսթերին ֆրակցիաներով CHOL+HDL+LDL 5,400
005057 Խոլեսթերին ընդհանուր CHOL 1,800
005058 Տրիգլիցերիդներ TG-GPO 2,200
005059 Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ HDL 2,200
005060 Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ LDL 2,200
005061 ApoA1 լիպոպրոտեին 6,000
005062 ApoB լիպոպրոտեին 6,000
005063 Աթերոսկլերոզի և ՍԻՀ ռիսկի ցուցանիշ ApoB/ApoA1 12,000
005064 Կալցիում ընդհանուր Ca-Total 1,800
005065 Կալցիում իոնիզացված Ca++ 1,800
005066 Կալիում K+ 1,800
005067 Նատրիում Na+ 1,800
005068 Մագնեզիում ընդհանուր Mg-Total 2,400
005069 Ֆոսֆոր անօրգանական P 1,800
005070 Երկաթ Fe 2,400
005071 ցինկ Zn 4,800
005072 Ֆերրիտին Ferritin 7,200
005073 Տրանսֆերրին Transferrin 6,000
005077 Մակարդելիության ժամանակը ըստ Սուխարևի 600
005078 Պրոթրոմբինային ժամանակ /ինդեքս, ՄՆՀ/ PT,%,INR 2,400
005079 ՄԱԹԺ /մասնակի ակտիվացած թրոմբոպլաստինային ժամանակ/ APTT 2,400
005080 Ֆիբրինոգեն Fib 2,400
005081 Թրոմբինային ժամանակ TT 2,400
005082 Դ-դիմեր D-Dimer 9,600
005083 Հոմոցիստեին HCY 18,000
005084 Գայլախտի հակամակարդիչ LA 7,200
005085 AT III Հակաթրոմբին III 8,400
005086 PROTEIN C Պրոտեին C հակակոագուլյացիոն համակարգ 8,400
005087 PROTEIN S Պրոտեին S հակակոագուլյացիոն համակարգ 8,400
005088 ՀՄ կարդիոլիպինի նկատմամբ (IgG , IgM) AB-CL 14,400
005089 ՀՄ Բետտա 2 գլիկոպրոտեինի նկատմամբ (IgG, IgM) Anti ẞ₂ Gp1 14,400
005090 C-պեպտիդ 8,400
005091 Ինսուլին Insulin 7,800
005092 Պրոինսուլին Proinsulin 8,400
005093 Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին 6,600
005094 ՄԻԱՎ հակամարմին/հակագեն HIV Ag/Ab combi 8,400
005095 ՄԻԱՎ Հ/Գ Հ/Մ (Գեն.4) HIV-combi Ag/Ab(Gen.4)express 4,800
005096 Հեպատիտ B HBsAg 7,200
005097 Հեպատիտ B ՀՄ cor-ի նկատմամբ Anti-HBc 12,000
005098 Հեպատիտ C ընդհանուր ՀՄ Anti-HCV II 9,000
005099 Ցիտոմոգալովիրուս հակամարմիններ IgM CMV IgM 7,200
005100 Ցիտոմոգալովիրուս հակամարմիններ IgG CMV IgG 7,200
005101 Ցիտոմեգալովիրուս IgG (ՀԾ և ՀՄ կապի ամրություն) CMV-IgG Avidity 18,000
005102 Տոքսոպլազմա հակամարմիններ IgM TOXO IgM 9,000
005103 Տոքսոպլազմա հակամարմիններ IgG TOXO IgG 9,000
005104 Տոքսոպլազմա IgG (ՀԾ և ՀՄ կապի ամրություն) TOXO-IgG Avidity 18,000
005105 Կարմրախտի հակամարմիններ IgM Rubella IgM 8,400
005106 Կարմրախտի հակամարմիններ IgG Rubella IgG 8,400
005107 Խլամիդիա IgM CHLAM. TRACH. IgM 7,200
005108 Խլամիդիա IgG CHLAM. TRACH. IgG 7,200
005109 Միկոպլազմա հոմինիս IgM Mic.hom.IgM 7,200
005110 Միկոպլազմա հոմինիս IgG Mic.hom.IgG 7,200
005111 Ուր. ուրեալիտիկում IgM Ur. urealyt. IgM 7,200
005112 Ուր. ուրեալիտիկում IgG Ur. urealyt. IgG 7,200
005113 Ընդհանուր ՀՄ T.pallidum-ի նկատմամբ SYPHILIS (IgM+IgG) 7,200
005114 Սիֆիլիս TPHA 4,800
005115 IgG հակամարմիններ հելիկոբակտեր պիլորիի նկատմանբ HELICOBACTER PYLORI IgG HPYL-AB 7,800
005116 Բրուցելլոզ /Rose-Bengal/ BRU-AB 2,400
005117 Բրուցելլոզ (Ռայթ-Խեդելսոնի ռեակցիա) BRU 8,400
005118 Հերպես 1+2 հակամարմիններ Ig M HSV 1+2 Ig M 7,200
005119 Հերպես 1-IgG HSV-1-IgG 7,200
005120 Հերպես 1+2 հակամարմիններ Ig G HSV 1+2 Ig G 7,200
005121 Var.Zos. Հակամարմիններ IgM VaricellaZoster 7,200
005122 Var.Zos. Հակամարմիններ IgG VaricellaZoster 7,200
005123 Էպշտեյն Բարր վիրուսի հակամարմին IgM (VCA) EBV IgM (VCA) 6,000
005124 Էպշտեյն Բարր վիրուսի հակամարմին IgG (VCA) EBV IgG (VCA) 6,000
005125 Էխինոկոկ IgG Echinococcos 7,200
005126 Ասկարիդի հակամարմիններ IgG Ask. lumb. IgG 7,200
005127 Լյամբլիա IgM / IgA/ IgG Giardia IgM, IgA, IgG 7,200
005128 E դասի իմունոգլոբուլիններ IgE 7,200
005129 Հակացիտրուլինային հակամարմին (բարձր զգ) A-CCP 12,000
005130 Երկշղթա ԴՆԹ-ի հակամարմիններ Anti-ds DNA 9,000
005131 Հականուկլեար հակամարմիններ ANA 8,400
005132 Նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի հակամարմիններ (բարձր զգ.) 18,000
005133 C3 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ 4,800
005134 C4 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ 4,800
005135 Ցելիակիայի ախտորոշման կոմբինացված թեստ Anti tTG IgA+Anti DGP IgM+total IgA 21,000
005136 Կալպրոտեկտին ֆեկալային քանակական Calprotectin quant 15,000
005137 Պրոկալցիտոնին ProCTN 18,000
005138 Թիրեոտրոպ հորմոն TSH 6,000
005139 Թրիյոդթիրոնին T3 6,000
005140 Թրիյոդթիրոնին ազատ FT3 6,000
005141 Թիրօքսին T4 6,000
005142 Թիրօքսին ազատ FT4 6,000
005143 Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ Anti-TG 7,800
005144 Հակամարմինների թիրեոպերօքսիդազի նկատմամբ Anti-TPO 7,800
005145 Թիրեոգլոբուլին TG 9,600
005146 Հակամարմիններ թիրեոտրոպ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ Anti-TSHR 14,400
005147 Կալցիտոնին CTON 14,400
005148 Պարատհորմոն PTH 9,600
005149 Պրոլակտին PRL 7,200
005150 Լյուտեինիզացնող հորմոն LH 7,200
005151 Ֆոլիկուլ խթանող հորմոն FSH 7,200
005152 Պրոգեստերոն Progesteron 7,200
005153 17-OH պրոգեստերոն 17-OH PROG 7,200
005154 Էստրադիոլ E2 Estradiol E2 7,200
005155 Դեհիդրոէպիանդրոստերոն DHEA 7,200
005156 Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ DHEA-S 7,200
005157 Թեստոստերոն Testosterone 7,200
005158 Թեստոստերոն ազատ TEST-F 7,200
005159 Սեռական հորմոն կապող գլոբուլին SHBG 8,400
005160 Կորտիզոլ CORTISOL 7,200
005161 Սոմատրոտրոպ հորմոն STH 9,600
005162 Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն ACTH 8,400
005163 Հակամյուլլերային հորմոն AMH 12,000
005164 Ալֆա-Ֆետոպրոտեին AFP 8,400
005165 Խորիոնալ հոնոդոտրոպին հորմոն Total hCG 7,200
005166 Ազատ b-ХГЧ Free βCG 12,000
005167 PAPP-A 12,000
005168 Ինհիբին A Inhibin A 9,600
005169 Էստրիոլ ազատ E3 Free Estriol E3 9,000
005170 Խորիոնալ հոնոդոտրոպին հորմոն Total hCG 7,200
005171 Ալֆա-Ֆետոպրոտեին AFP 8,400
005172 Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն PSA 7,200
005173 Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին (ազատ) PSA-F 8,400
005174 Քաղցկեղ հակագեն 125 (ձվարանների օնկոմարկեր) CA-125 12,000
005175 HE-4 (ձվարանների էպիթելային ուռուցքի մարկեր) 12,000
005176 Կարցինոէմբրիոնալ հակագեն CEA 7,200
005177 Քաղցկեղ հակագեն CA 15-3 (կրծքագեղձի օնկոմարկեր) 12,000
005178 Քաղցկեղ հակագեն CA 19-9 (ենթաստամոքսային գեղձի օնկոմարկեր) 12,000
005179 Քաղցկեղ հակագեն CA-242 (ենթաստամոքսային գեղձի, հաստ և բարակ աղիների օնկոմարկեր) 12,000
005180 Տափակ բջիջային քաղցկեղի հակագեն SCC 14,400
005181 Վիտամին B12 Vitamin B12 9,000
005182 Ֆոլաթթու B9 Folic acid B9 9,000
005183 25(OH) վիտամին D3 25(OH) D3 12,000
005184 T-P1NP 14,400
005185 N-MID OSTEOCALCIN 9,600
005186 β-CROSS LAPS 12,000
005187 Սրտային տրոպոնին I — Սրտամկանի ինֆարկտի էքսպրես-որակական թեսթ CTnI 6,000
005188 A+B գրիպի հակագենի հայտնաբերման էքսպրես-որակական թեսթ Influenza A+B 7,200
005189 Կորոնավիրուսի հակամարմինների հայտնաբերման էքսպրես-որակական թեսթ nCovid19 IgM+IgG 8,400
005190 SARS Covid, Influenza A, Influenza B, Adenovirus Antigen, RSV Combo Rapid test 12,000
005191 Հելիկոբակտեր պիլորի կղանքում H. Pylori Ag 6,000
005192 Կլոստրիդիաների A+B տոքսին Clostridium difficile toxin A+B 11,000
005193 Կղանքի թաքնված արյան հայտնաբերում Focal Occult Blood 4,000
005204 Հեպատիտ B-ի քանակական որոշում 60,000
005205 Հեպատիտ C-ի քանակական որոշում 60,000
005206 Հեպատիտ C-ի որոշում որակական 12,000
005207 Հեպատիտ B-ի որոշում որակական 7,200
005208 Իմունոգենետիկա – Ինտերլեյկին IL 28B 24,000
005209 Ուրեոպլազմա ուրեոլիտիկում/պարվում 7,200
005210 Խլամիդիա տրախոմատիս 7,200
005211 Միկոպլազմա գենիտալիում 7,200
005212 Միկոպլազմա հոմինիս 7,200
005213 Տրիխոմոնաս վագինալիս 7,200
005214 Գարդներելա վագինալիս 7,200
005215 Նեյսերիա գոնորեա 7,200
005216 Հասարակ հերպես 1/2 7,200
005217 Էպշտեին-Բար վիրուս 7,200
005218 Ցիտոմեգալովիրուս 7,200
005219 Կանդիդա ալբիկանս 7,200
005220 Տոքսոպլազմա գոնդիի 8,400
005221 Ֆեմոֆլոր սկրին (բիոցենոզ+ինֆեկցիաներ) 30,000
005222 Անդրոֆլոր սկրին (բիոցենոզ+ինֆեկցիաներ) 30,000
005223 Մարդու պապիլոմա վիրուսի քանակական ախտորոշում (6,11,16, 18) 12,000
005224 ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (16, 31, 35) (18, 39, 45, 59) (33, 52, 58) 12,000
005225 ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (6, 11) (16,31,33,35,52,58) (18,39, 45, 59) (56, 51, 68) 15,600
005226 ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) (16,18,45) 25,200
005227 Ժառանգական հիվանդությունների գենետիկա՝ AZF լոկուսի դելեցիա 42,000
005228 HLAB-27 լոկուսի որոշում 14,400
005229 HLA-B51 Բեխչետի հիվանդության հետ կապակցված հետազոտող գենային տարբերակ 24,000
005230 MEFV Պարբերական հիվանդությունների հետ կապված մուտացիաներին հետազոտություն (26 մուտացիա MEFV գենում) 36,000
005231 Թրոմբոֆիլիա (F2, F5) 10,800
005232 Թրոմբոֆիլիա (8 կետ) 30,000
005233 Ֆոլատների մետաբոլիզմի գենետիկա 14,400
005234 Var.Zos. Ջրծաղիկ, գոտեվորող որքին VaricellaZoster Virus VZV 8,400
005235 Թոքային և արտաթոքային տուբերկուլյոզ 7,200
005236 n COVID-19 թեստ 18,000
005237 ՊՇՌ (HPV quant 15) Մարդու պապիլոմա վիրուսի քանակական ախտորոշում 16,000
005238 ՊՇՌ HPV (16, 31, 35) (18, 39, 45, 59) (33, 52, 58) ՄՊՎ բարձր qաղցկեղածնության ձևեր (16, 31, 35) (18, 39, 45, 59) (33, 52, 58) (51, 56, 66, 68) 25,000
005239 Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն 8,500
005240 Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն 7,500
005241 Կղանքի դիսբիոզի վերաբերյալ հետազոտություն 10,000
005242 Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն 10,000
005243 Քսուքների մանրէաբանական հետազոտություն (քիթ, ըմպան, կոկորդ, ականջ, աչք, մաշկ, վերքային մակերես) 8,500
005244 Քսուքների մանրէաբանական հետազոտություն (բերանի խոռոչ, լնդեր, լեզու, մաշկ՝ ֆուրունկուլի առկայությամբ, պունկտատ, լիկվոր, էքսուդատ, սինովյալ հեղուկ) 10,000
005245 Հղիների սկրինինգ Streptococcus agalactiae (B խմբի բետտա հեմոլիտիկ Ստրեպտոկոկ) նկատմամբ 5,000
005246 Մազի, եղունգի, մաշկի քերուկի մանրէաբանական հետազոտություն սնկերի (Candida, Aspergillus, Trichophyton)հայտնաբերման նպատակով 8,500
005247 Արյան ստերիլություն (աէրոբ մանրէներ, սնկեր) 11,000
005248 Արյան ստերիլություն (օբլիգատ անաէրոբ մանրէներ) 11,000
005249 Նորածնային արյան ստերիլություն (աէրոբ, մանրէներ, սնկեր) 12,000
005250 Ուրոգենիտալ քսուքների, էակուլյատի մանրէաբանական հետազոտություն 10,000
005251 M.hominis, U. Urealiticum ուրոգենիտալ քսուքներում, էակուլյատում քանակական որոշում՝ 9 հակաբիոտիկների նկատմամբ զգայունությամբ 16,000
005252 Մանրէաբանական էքսպրես հետազոտություններ 18,000
005253 Պաթոհիստլոգիական հետազոտություն (Սլավմեդում կատարված միջամտությունների դեպքում) 15,000
005254 Պաթոհիստլոգիական հետազոտություն էնդոսկոպիկ ծառայությունների համար 10,000
005255 Կալիում K+, Նատրիում Na+, Կալցիում իոնիզացված Ca++ 5,400
005256 Տրոպոնին T — Սրտամկանի ինֆարկտի էքսպրես քանակական թեստ 10,000
005257 Տրոպոնին T — Սրտամկանի ինֆարկտի էքսպրես քանակական թեստ (3 ժամ հետո կրկնելու դեպքում) 8,000
005258 proBNP քանակական թեստ 25,000
005259 Դ–Դիմեր քանակական թեստ 9,600

 

* Նախավիրահատական, պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների, հիվանդասենյակի, մետաղական կոնստրուկցիաների, ոսկրանյութի, ֆիքսատորի, օրթեզի, ոսպնյակի, որոշակի գործիքների արժեքները ներառված չեն բժշկական ծառայությունների գների մեջ։