Ճառագայթային ախտորոշիչ բաժանմունքի գնացուցակ

Ծառ․ կոդ Անվանում Արժեք
102001 Հղիների ՈՒՁՀ 15,000
102002 Հղիների ՈւՁՀ 3D/4D 20,000
102003 Պտղի դոպլեր հետազոտություն 15,000
102004 12-14շ. հղիության սկրինինգ FMF Astraia ծրագրով (Սլավմեդ-ում հաշվառված հղիների համար) 15,000
102005 12-14շ. հղիության սկրինինգ FMF Astraia ծրագրով 25,000
102006 Ֆոլիկուլոմետրիա 20,000
102007 Փափուկ հյուսվածքների ՈՒՁՀ 10,000
102008 Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ 15,000
102009 Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ 3D/4D 20,000
102010 Փոքր կոնքի օրգանների և որովայնի ՈՒՁՀ տղամարդկանց համար 15,000
102011 Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 3D/4D; էլաստոգրաֆիա 15,000
102012 Պարանոցի ՈՒՁՀ 3D/4D; էլաստոգրաֆիա 15,000
102013 Թքագեղձերի ՈՒՁՀ 10,000
102014 Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ 3D/4D; էլաստոգրաֆիա 12,000
102015 Արտաքին սեռական օրգանների ՈՒՁՀ 15,000
102016 Միզային համակարգի օրգանների ՈՒՁՀ (երիկամներ, միզապարկ, շագանակագեղձ) 10,000
102017 Որովայնի խոռոչի օրգանների ՈՒՁՀ 3D/4D 12,000
102018 Ավշային համակարգի ՈԻՁՀ; էլաստոգրաֆիա (մեկ հատված) 10,000
102019 Ավշային համակարգի ՈԻՁՀ; էլաստոգրաֆիա (երկու հատված) 15,000
102020 Ավշային համակարգի ՈԻՁՀ; էլաստոգրաֆիա (երեք և ավելի հատված) 20,000
102021 Հոդի ՈՒՁՀ 10,000
102022 Լյարդի էլաստոմետրիա 20,000
102023 Նեյրոսոնոգրաֆիա դոպլեր հետազոտություն 10,000
102024 Նորածինների կոնքազդրային հոդերի ՈՒՁՀ 5,000
102025 Անոթների դուպլեքս հետազոտություն (մեկ հատված) 15,000
102026 Անոթների դուպլեքս հետազոտություն (մեկ հատված)-հետվիրահատական 10,000
102027 Անոթների դուպլեքս հետազոտություն (մեկ հատված)-ոչ աշխատանքային ժամերի ընթացքում 20,000
102028 Անոթների դուպլեքս հետազոտություն (երկու հատված) 25,000
102029 Ոչ աշխատանքային ժամերի ընթացքում կատարվող ՈՒՁՀ 15,000
102030 Սոնոհիստերոգրաֆիա 50,000
102031 Ամնիոցենտեզ 50,000
102032 Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ) 3,000
102033 Սրտի ՈւՁՀ; դոպլեր 12,000
102034 Տրեդմիլ սթրես թեստ 15,000
102035 Հոլտեր մոնիթորինգ 20,000
102036 Արյան ճնշման շուրջօրյա մոնիթորինգ 15,000
102037 Սրտաբանի խորհրդատվություն, ԷՍԳ և սրտի ՈւՁՀ 20,000
102038 Գլխի համակարգչային տոմոգրաֆիա 40,000
102039 Գլխի համակարգչային տոմոգրաֆիա (վնասվածքների ժամանակ) 50,000
102040 Քթի հարակից խոռոչների համակարգչային տոմոգրաֆիա 20,000
102041 Ակնակապիճների համակարգչային տոմոգրաֆիա 20,000
102042 Քունքոսկրերի համակարգչային տոմոգրաֆիա 35,000
102043 Ծնոտի համակարգչային տոմոգրաֆիա 25,000
102044 Կրծքավանդակի համակարգչային տոմոգրաֆիա 35,000
102045 Որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի համակարգչային տոմոգրաֆիա 50,000
102046 Գլխուղեղի և կրծքավանդակի համակարգչային տոմոգրաֆիա 50,000
102047 Գլխուղեղի, որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի համակարգչային տոմոգրաֆիա 60,000
102048 Կրծքավանդակի, որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի համակարգչային տոմոգրաֆիա 60,000
102049 Չորս և ավելի հատվածի համակարգչային տոմոգրաֆիա 70,000
102050 Ստամոքսաաղիքային տրակտի համակարգչային տոմոգրաֆիա (պերօրալ կոնտրաստավորմամբ-20մլ.) 55,000
102051 Ողնաշարի մեկ հատվածի համակարգչային տոմոգրաֆիա 35,000
102052 Ողնաշարի երկու հատվածի համակարգչային տոմոգրաֆիա 45,000
102053 Ողնաշարի երեք հատվածի համակարգչային տոմոգրաֆիա 55,000
102054 Հոդերի համակարգչային տոմոգրաֆիա 30,000
102055 Կոնքազդրային հոդերի և կոնքի համակարգչային տոմոգրաֆիա 40,000
102056 CaScoring-Սրտի կալցինոզի աստիճանի որոշում 20,000
102057 Պարանոցի համակարգչային տոմոգրաֆիա (կոնտրաստավորմամբ) 50,000
102058 Կրծքավանդակի համակարգչային տոմոգրաֆիա (կոնտրաստավորմամբ) 65,000
102059 Որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի համակարգչային տոմոգրաֆիա (կոնտրաստավորմամբ) 75,000
102060 Գլխուղեղի և կրծքավանդակի համակարգչային տոմոգրաֆիա (կոնտրաստավորմամբ) 75,000
102061 Գլխուղեղի, որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի համակարգչային տոմոգրաֆիա (կոնտրաստավորմամբ) 85,000
102062 Կրծքավանդակի, որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի համակարգչային տոմոգրաֆիա (կոնտրաստավորմամբ) 85,000
102063 Չորս և ավելի հատվածների համակարգչային տոմոգրաֆիա (կոնտրաստավորմամբ) 95,000
102064 Կրծքային աորտայի ԿՏ անգիոգրաֆիա 65,000
102065 Կրծքային և որովայնային աորտայի ԿՏ անգիոգրաֆիա 75,000
102066 Ստորին վերջույթների անոթների և որովայնային աորտայի ԿՏ անգիոգրաֆիա 85,000
102067 Ստորին վերջույթների անոթների և կրծքային, որովայնային աորտայի ԿՏ անգիոգրաֆիա 95,000
102068 Գլխուղեղի և պարանոցի անոթների ԿՏ անգիոգրաֆիա 75,000
102069 Կորոնարոգրաֆիա (ներերակային բուլյուսային հետազոտություն) 90,000
102070 Համակարգչային տոմոգրաֆիայի արդյունքների մեկնաբանում (2-րդ կարծիք) 20,000
102071 Գանգի ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն 10,000
102072 Թրքական թամբի ռենտգեն հետազոտություն 7,000
102073 Քթի հարակից խոռոչների ռենտգեն հետազոտություն 10,000
102074 Քթի ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն (երկու դիրքով) 10,000
102075 Ողնաշարի մեկ հատվածի ռենտգեն հետազոտություն 12,000
102076 Ողնաշարի յուրաքանչյուր հաջորդ հատվածի ռենտգեն հետազոտություն 10,000
102077 Ողնաշարի երեք հատվածի ռենտգեն հետազոտություն 24,000
102078 Ողնաշարի ռենտգեն հետազոտությունը ֆունկցիոնալ փորձերով 6,000
102079 Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն (երկու դիրքով) 10,000
102080 Որովայնի խոռոչի ռենտգեն հետազոտություն 12,000
102081 Ուսահոդի ստանդարտ հետազոտություն (երկու դիրքով) 10,000
102082 Ուսահոդի հետազոտություն (հավելյալ դիրքերով) 12,000
102083 Արմնկային հոդի հետազոտություն 10,000
102084 Ճաճանչդաստակային հոդի հետազոտություն 10,000
102085 Դաստակի ռենտգեն հետազոտություն 7,000
102086 Մատի ռենտգեն հետազոտություն 3,500
102087 Կոնքի ոսկրերի հետազոտություն՝ կոնքազդրային հոդերի ընդգրկումով 12,000
102088 Կոնքի հոդի հետազոտություն երկու դիրքով (առաջահետին դիրքով+ըստ Լաունշտեյնի) 10,000
102089 Կոնքի ոսկրերի հետազոտություն՝ կոնքազդրային հոդերի ընդգրկումով+մեկ կոնքազդրային հոդը ըստ Լաունշտեյնի 14,500
102090 Կոնքի ոսկրերի հետազոտություն՝ կոնքազդրային հոդերի ընդգրկումով+երկու կոնքազդրային հոդերը ըստ Լաունշտեյնի 16,500
102091 Սրբոսկրի/պոչուկի/իլեոսակրալ հոդերի ռենտգեն հետազոտություն 7,000
102092 Ծնկան հոդի հետազոտություն երկու դիրքով 10,000
102093 Ծնկան հոդի հետազոտություն հավելյալ դիրքերով 12,000
102094 Սրունքթաթային հոդի ստանդարտ հետազոտություն (2-3 դիրքով) 10,000
102095 Ոտնաթաթի ստանդարտ հետազոտություն (2-3 դիրքով) 7,000
102096 Զույգ ոտնաթաթերի ռենտգեն հետազոտություն հարթաթաթության դեպքում 12,000
102097 Կրունկոսկրի ռենտգեն հետազոտություն 6,000
102098 Երկար խողովակավոր ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն 10,000
102099 Անրակի, կրծոսկրի ռենտգեն հետազոտություն 7,000
102100 Ներերակային ուրոգրաֆիա 35,000
102101 Ռետրոգրադ ցիստոգրաֆիա 40,000
102102 Կերակրափողի ռենտգեն հետազոտություն բարիումի սուլֆատով 12,000
102103 Ստամոքսաաղիքային տրակտի ռենտգեն հետազոտություն բարիումի սուլֆատով 22,000
102104 Ստամոքսաաղիքային տրակտի ռենտգեն հետազոտություն հեղուկ կոնտրաստով 35,000
102105 Իրիգոգրաֆիա 22,000
102106 Ֆիստուլոգրաֆիա 12,000
102107 Խոլանգիոգրաֆիա 12,000
102109 Ռենտգեն նկարների տրամադրում թվային ժապավենով (1 ժապավեն) 2,000
102110 Ռենտգեն նկարների տրամադրում թվային ժապավենով (2 ժապավեն) 3,000
102111 Կրծքագեղձի մամոգրաֆիկ և սոնոգրաֆիկ հետազոտություն 20,000
102112 Մեկ նշանոց մամոգրաֆիկ նկար 15,000
102113 Կրծքագեղձի և ավշային հանգույցների ՈՒՁՀ 12,000
102138 Երկու հոդի ՈՒՁՀ 15,000
102139 Երկու և ավելի հոդի ՈՒՁՀ 25,000
102140 Նյարդի ՈՒՁՀ 15,000
102141 Ինտրակրանյալ դուպլեքս հետազոտություն 15,000
102142 Ստամոքսի ծավալի ԿՏ հետազոտություն՝ 20 մլ կոնտրաստով 35,000

 

* Նախավիրահատական, պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների, հիվանդասենյակի, մետաղական կոնստրուկցիաների, ոսկրանյութի, ֆիքսատորի, օրթեզի, ոսպնյակի, որոշակի գործիքների արժեքները ներառված չեն բժշկական ծառայությունների գների մեջ։