Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունքի ծառայությունների գնացուցակ

Ծառ․ կոդ Անվանում Արժեք
201001 Վնասվածքաբանի խորհրդատվություն 10,000
201002 Վնասվածքաբանի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ 15,000
201003 Վնասվածքաբանի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ 20,000
201004 Ողի չբարդացած կոտրվածք 300,000
201005 Սրբոսկրի օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 800,000
201006 Ողի տրանսպեդիկուլյար ֆիքսացիա (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 800,000
201007 Վերտեբրոպլաստիկա (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 500,000
201008 Զստոսկրի, ցայլոսկրի, նստոսկրի օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 500,000
201009 Ցայլային սիմֆիզի պատռվածքի վիրահատական բուժում (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 400,000
201010 Քացախափոսի կոտրվածք (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 600,000
201011 Կոնքի ոսկրերի չբարդացած կոտրվածքներ 700,000
201012 Կոնքի օղի վերականգնում (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 1,200,000
201013 Կոնքի ոսկրերի բարդացած կոտրվածքներ (բաց, բազմաբեկոր, ներհոդային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասում) (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 1,000,000
201014 Թիակի չբարդացած կոտրվածքներ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 250,000
201015 Թիակի բարդ կոտրվածքներ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային, համակցված, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 400,000
201016 Անրակի չբարդացած կոտրվածքներ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 200,000
201017 Անրակի բարդ կոտրվածքներ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային, համակցված հոդախախտով կամ ենթահոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով) (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 400,000
201018 Անրակի հոդախախտի վիրահատական բուժում (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 300,000
201019 Բազկոսկրի պարզ չբարդացած կոտրվածքներ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 180,000
201020 Բազկոսկրի բարդ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածքներ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 450,000
201021 Պրոքսիմալ մետաէպիֆիզար հատվածի օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 450,000
201022 Դիստալ մետաէպիֆիզար հատվածի օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 500,000
201023 Դիաֆիզի ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 400,000
201024 Դիաֆիզի օստեոսինթեզ հարթակով և պտուտակներով (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 350,000
201025 Ուսահոդի հեմիարթրոպլաստիկա (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 550,000
201026 Բազկոսկրի արտաօջախային օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 250,000
201027 Նախաբազկի ոսկրերիի պարզ չբարդացած կոտրվածք (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 180,000
201028 Նախաբազկի մեկ ոսկրի օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 250,000
201029 Նախաբազկի մեկ ոսկրի բարդ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածք (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 400,000
201030 Նախաբազկի երկու ոսկրի պարզ չբարդացած կոտրվածքներ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 350,000
201031 Նախաբազկի երկու ոսկրերի բարդ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածք (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 500,000
201032 Նախաբազկի ոսկրերի հոդախախտերի վիրահատական բուժում (Մոնթեջ, Գալեացի, արմնակոդի հոդախախտի) (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 300,000
201033 Նախաբազկի արտաօջախային օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 150,000
201034 Դաստակի, նախադաստակի մեկ ոսկրի պարզ, չբարդացած կոտրվածք (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 100,000
201035 Դաստակի, նախադաստակի մեկ ոսկրի բարդ կոտրվածք (բաց, բեկորավոր, ներհոդային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածք (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 150,000
201036 Մեկ մատի ֆալանգի(ների) ոսկրի պարզ չբարդացած կոտրվածք (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 100,000
201037 Մեկ մատի ֆալանգի(ների) ոսկրի բարդ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածք (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 150,000
201038 Ազդրոսկրի պարզ չբարդացած կոտրվածքներ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 250,000
201039 Ազդրոսկրի օստեոսինթեզ մետաղական հարթակով և պտուտակներով (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 350,000
201040 Ազդրոսկրի պրոքսիմալ հատվածի օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 400,000
201041 Ազդրոսկրի բարդ կոտրվածքներ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 450,000
201042 Դիստալ հատվածի օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 500,000
201043 Ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ անտերոգրադ կամ ռետրոգրադ եղանակով`արգելափակող պտուտակների կիրառումով (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 550,000
201044 Ազդրոսկրի արտաօջախային օստեոսինթեզ բարդ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 500,000
201045 Ծնկոսկրի օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 250,000
201046 Ոլոքի պարզ կոտրվածքներ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 180,000
201047 Ոլոքի կոճի օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 300,000
201048 Ոլոքի պրոքսիմալ մետաէպիֆիզար հատվածի օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 450,000
201049 Դիաֆիզի ինտրամեդուլյար օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 400,000
201050 Դիաֆիզի օստեոսինթեզ հարթակով և պտուտակներով (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 300,000
201051 Սրունքի արտաօջախային օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 500,000
201052 Ոլոքի դիստալ մետաէպիֆիզար հատվածի օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 550,000
201053 Նրբոլոքի օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 180,000
201054 Պճեղների օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 250,000
201055 Դիստալ միջոլոքային սինդեսմոզի վերականգնում (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 150,000
201056 Սրունքի զույգ ոսկրերի օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 400,000
201057 Վեգոսկրի օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 400,000
201058 Կրունկոսկրի օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 400,000
201059 Գարշապարի ոսկրի օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 300,000
201060 Ոտնաթաթի մետատարզալ 1 ոսկրի պարզ կոտրվածք (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 150,000
201061 Ոտնաթաթի մետատարզալ 1 ոսկրի բարդ կոտրվածք (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 200,000
201062 Մատի ֆալանգի օստեոսինթեզ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 100,000
201063 Փոքր մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում տեղային անզգայացմամբ 100,000
201064 Փոքր մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում անզգայացմաբ 130,000
201065 Խոշոր մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում 200,000
201066 Օտար մարմնի հեռացում խորանիստ հյուսվածքներից 150,000
201067 Խուղակի հեռացում 100,000
201068 Փոքր (մինչև 3 սմ) ոսկրային գոյացության հեռացում 250,000
201069 Փափուկ հյուսվածքի նորագոյացության հեռացում 200,000
201070 Կիստոզ գոյացությունների հեռացում 200,000
201071 Ոսկրային կամ աճառային գոյացության հեռացում(3սմ և ավել) 400,000
201072 Խորանիստ համակցությունների վերականգնում(բացի նյարդ,անոթ.) 250,000
201073 Ջլակապանային համակցությունների վերականգնում 300,000
201074 Խոշոր ջլի վերականգնում 350,000
201075 Ուսահոդի անկայունության շտկում վնասում 250,000
201076 Ուսահոդի սովորույթային հոդխաղտի վիրահատություններ (Բանկարտ և այլն) (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 500,000
201077 Ակրոմիատոմիա, սուբակրոմիալ բուրսէկտոմիայով 400,000
201078 Պտտող թեզանիքի վերականգնում 450,000
201079 Ուսահոդի ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ 700,000
201080 Փոքր հոդերի (դաստակ, ոտնաթաթ, ֆալանգներ) հոդախախտերի վիրահատական ուղղում 150,000
201081 Փոքր հոդերի (դաստակ, ոտնաթաթ, ֆալանգներ) հոդախախտերի վիրահատական ուղղում ջլերի, կապանների վերականգնումով, ռեկոնստրուկցիայով 250,000
201082 Միջին հոդերի (ուսահոդ, արմնկահոդ, ճաճանչ-դաստակային հոդ, ծնկոսկրի-ազդրային հոդ, սրունք-թաթային հոդ) հոդախախտերի վիրահատական ուղղում 350,000
201083 Միջին հոդերի (ուսահոդ, արմնկահոդ, ճաճանչ-դաստակային հոդ, ծնկոսկրի-ազդրային հոդ, սրունք-թաթային հոդ) հոդախախտերի վիրահատական ուղղում՝ ջլերի, կապանների, հոդաշապիկի, վերականգնումով, ռեկոնստրուկցիայով 400,000
201084 Խոշոր հոդերի (կոնքազդրային հոդ, ծնկահոդ) հոդախախտերի կոնսերվատիվ բուժում 250,000
201085 Խոշոր հոդերի (կոնքազդրային հոդ, ծնկահոդ) հոդախախտերի վիրահատական ուղղում 450,000
201086 Խոշոր հոդերի (կոնքազդրային հոդ, ծնկահոդ) հոդախախտերի վիրահատական ուղղում՝ ջլերի, կապանների, հոդաշապիկի, վերականգնումով, ռեկոնստրուկցիայով 550,000
201087 Կոնտրակտուրայի վիրահատական բուժում 350,000
201088 Hallux valgus — I աստ. բարդության` 1 ոտք 250,000
201089 Hallux valgus — I աստ. բարդության՝ 2 ոտք 350,000
201090 Hallux valgus — II աստ. բարդության՝ 1 ոտք 250,000
201091 Hallux valgus — II աստ. բարդության՝ 2 ոտք 400,000
201092 Hallux valgus — III աստ. բարդության՝ 1 ոտք 300,000
201093 Hallux valgus — III աստ. բարդության՝ 2 ոտք 500,000
201094 Սին ոտնաթաթ (pes cavus) ջլակապանային պլաստիկա առանց ոսկրային ռեկոնստրուկցիայի 300,000
201095 Սին ոտնաթաթ (pes cavus) ջլակապանային պլաստիկա ոսկրային ռեկոնստրուկցիայով 400,000
201096 Ոտնաթաթի հարթ-վալգուսային դեֆորմացիա-ենթավեգային արթրոէրեզ` 1 ոտք 200,000
201097 Ոտնաթաթի հարթ-վալգուսային դեֆորմացիա-ենթավեգային արթրոէրեզ` 2 ոտք 350,000
201098 Ոտնաթաթի հարթ-վալգուսային դեֆորմացիա-ենթավեգային արթրոէրեզ ՝ ջլակապանային ռեկոնստրուկցիայով` 1 ոտք 350,000
201099 Ոտնաթաթի հարթ-վալգուսային դեֆորմացիա-ենթավեգային արթրոէրեզ ՝ ջլակապանային ռեկոնստրուկցիայով` 2 ոտք 600,000
201100 Ոտնաթաթի հարթ-վալգուսային դեֆորմացիա-միջին և հետին բաժինների ոսկրային ռեկոնստրուկցիայով և ջլակապանային պլաստիկայով (3-րդ աստ. բարդության) 550,000
201101 Բրախիմետատարզիա-1 մատ` 1 ոտք 200,000
201102 Բրախիմետատարզիա-1 մատ` 2 ոտք 300,000
201103 Բրախիմետատարզիա-2 և ավել մատեր` 1 ոտք 300,000
201104 Բրախիմետատարզիա-2 և ավել մատեր` 2 ոտք 450,000
201105 Բրախիմետատարզիա՝ համակցված Hallux valgus-ով, այլ դեֆորմացիաներով` 1 ոտք 350,000
201106 Բրախիմետատարզիա՝ համակցված Hallux valgus-ով, այլ դեֆորմացիաներով` 2 ոտք 500,000
201107 Մրճանման մատի վիրահատական բուժում ընդհանուր անզգայացմամբ 150,000
201108 Մրճանման մատի վիրահատական բուժում տեղային անզգայացմամբ 100,000
201109 Խոշոր ոսկրի չսերտաճած կոտրվածքի վիրահատական բուժում (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 450,000
201110 Խոշոր ոսկրի կեղծ հոդի վիրահատական բուժում (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 550,000
201111 Փոքր ոսկրի կեղծ հոդի վիրահատական բուժում (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 350,000
201112 Օստեոմիելիտի վիրահատական բուժում (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 600,000
201113 Ոսկրային տրանսպլանտացիա (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 220,000
201114 Մեկ ոսկրի ուղղիչ ոսկրահատումներ I-II աստիճանի բարդության (բնական և ձեռքբերովի արատներ, վերջույթների դեֆորմացիաներ, ոսկրերի ոչ ճիշտ սերտաճած և չսերտաճած կոտրվածքներ) 300,000
201115 Մեկ ոսկրի ուղղիչ ոսկրահատումներ III աստիճանի բարդության (բնական և ձեռքբերովի արատներ, վերջույթների դեֆորմացիաներ, ոսկրերի ոչ ճիշտ սերտաճած և չսերտաճած կոտրվածքներ) 500,000
201116 Մեկ ոսկրի ուղղիչ ոսկրահատումներ IV աստիճանի բարդության (բնական և ձեռքբերովի արատներ, վերջույթների դեֆորմացիաներ, ոսկրերի ոչ ճիշտ սերտաճած և չսերտաճած կոտրվածքներ) 700,000
201117 Արթրոդեզ I աստիճան՝ (փոքր հոդեր) (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 200,000
201118 Արթրոդեզ II աստիճան (միջին հոդեր) (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 300,000
201119 Արթրոդեզ III աստիճան (խոշոր հոդեր) (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 450,000
201120 Ռեկոնստրուկտիվ մեծ վիրահատություններ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 1,200,000
201121 Ռեկոնստրուկտիվ փոքր վիրահատություններ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 500,000
201122 Վերջույթի երկարացում 2-4 սմ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 750,000
201123 Վերջույթի երկարացում 5 սմ և ավելի (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 1,200,000
201124 Կոնք-ազդրային հոդի տոտալ արթրոպլաստիկա (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 750,000
201125 Ծնկահոդի տոտալ արթրոպլաստիկա (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 750,000
201126 Ռևիզիոն արթրոպլաստիկա (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 1,200,000
201127 Վիրահատություն կոմպրեսիոն-դիստրակցիոն ապարատի կիրառմամբ (գների մեջ ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքները) 700,000
201128 Լամինէկտոմիա, դիսկէկտոմիա 1 մակարդակ 400,000
201129 Լամինէկտոմիա, դիսկէկտոմիա 2 մակարդակ 500,000
201130 Կորպորոդեզ 750,000
201131 Դիագնոստիկ արթրոսկոպիա տեղային անզգայացմամբ 50,000
201132 Դիագնոստիկ արթրոսկոպիա ընդհանուր անզգայացմամբ 100,000
201133 Խոնդրոպլաստիկա սառը աբլյացիոն եղանակով 200,000
201134 Ազատ հոդային մարմնի հեռացում 160,000
201135 Մենիսկէկտոմիա 250,000
201136 Մենիսկի կարում 300,000
201137 Մասնակի սինովէկտոմիա 200,000
201138 Տոտալ սինովէկտոմիա 350,000
201139 Ոոսկրաաճառային վնասվածքների ներհոդային վերականգնում 450,000
201140 Վնասված և ախտահարված կապանային համակարգի ներհոդային վերականգնում 500,000
201141 Խաչաձև կապանի վերականգնում 650,000
201142 Ողնաշարի դիսկի ճողվածքի վերացում լազերային մեթոդով՝ 1 հատված I աստիճան 375,000
201143 Ողնաշարի դիսկի ճողվածքի վերացում լազերային մեթոդով՝ 1 հատված II աստիճան 400,000
201144 Ողնաշարի դիսկի ճողվածքի վերացում լազերային մեթոդով՝ 2 և ավելի հատվածներ 500,000
201145 Ողնաշարի 1 հատվածի միջամտություն՝ բարդացած ախտորոշմամբ 650,000
201146 Ողնաշարի մեկ հատվածի լազերային դեներվացիա (տեղային անզգայացմամբ) 200,000
201147 Վերքի մշակում 10,000
201148 Վերքի վիրաբուժական մշակում 50,000
201149 Փոքր միջամտություններ տեղային անզգայացմամբ 20,000
201150 Վերքի ԱՎՄ (փոքր ծավալի) 20,000
201151 Խոշոր վերքի ԱՎՄ (առաջնային-ուշացած/ախտոտված) 40,000
201152 Վիրակապություն /մեկ այց/ 5,000
201153 Անշարժացում ոչ գիպսային փաթաթաններով 10,000
201154 Ֆիքսատորի, օրտեզի տեղադրում (գնի մեջ ներառված չէ ֆիքսատորի, օրթեզի արժեքը ) 10,000
201155 Մատնաշունչի բուժում 15,000
201156 Մատի ամպուտացիայի դեպքում ծայրատի ձևավորում 50,000
201157 Ներաճած եղնգային թիթեղի վիրահատական բուժում 35,000
201158 Հոդախախտի ուղղում 25,000
201159 Հոդախախտերի ուղղում կամ ոսկրաբեկորների համադրում ընդհանուր անզգայացմամբ 80,000
201160 Գիպսակապի տեղադրում առանց հետագա հսկողության 15,000
201161 Գիպսակապի տեղադրում հետագա ամբուլատոր հսկողությամբ 30,000
201162 Օտար մարմնի հեռացում մակերեսային շերտերից 35,000
201163 Մետաղական շյուղի, պտուտակի հեռացում 40,000
201164 Ենթամաշկային փոքր գոյացությունների հեռացում 50,000
201165 Ոսկրի ֆիքսում առանց հոսպիտալացման 120,000
201166 Թրոմբոցիտներով հարստացված պլազմայի ներհոդային ներարկում 25,000
201167 Հոդի պունկցիա 15,000
201168 Ներհոդային ներարկում 20,000
201169 Ներհոդային ներարկում` ռենտգեն հսկողությամբ 30,000
201170 Ներարկումներ ՈՒՁՀ հսկողության տակ՝ Պունկցիա 30,000
201171 Ներարկումներ ՈՒՁՀ հսկողության տակ՝ Ներարկում (առանց դեղի արժեքի) 35,000
201172 Ներարկումներ ՈՒՁՀ հսկողության տակ՝ PRP 40,000
201173 Կրունկոսկրի խիթի ճառագայթային բուժում`1 սեանս 20,000
201174 Կրունկոսկրի խիթի ճառագայթային բուժում`յուրաքանչյուր հաջորդ սեանս 10,000
201175 Պարավերտեբրալ բլոկադա 30,000
201176 Պերիֆերիկ նյարդի բլոկադա 40,000
201177 Էպիդուրալ բլոկադա 95,000
201178 Էպիդուրալ բլոկադա (կրկնակի 3 ամսվա ընթացքում) 50,000
201179 Լազերային թերապիա (1սեանս) 10,000
201180 Ջլաբունոցի նեղացում 110,000
201181 Տարսալ, կուբիտալ թունելի հատում 180,000
201182 Կարպալ, Գիոն թունելի հատում 130,000
201183 Ջլի տրանսպոզիցիա 180,000
201184 Օրթոպեդիկ անհատական ներդիրի (սուպինատոր) պատրաստում1 35,000
201185 Պլանտոսկոպիա 5,000
201186 Ռեկոնստրուկցիա՝ մաշկափակեղային լաթի տեղադրումով՝ ազատ 120,000
201187 Ռեկոնստրուկցիա՝ մաշկափակեղային լաթի տեղադրումով՝ ոտիկով 100,000
201188 Հիվանդասենյակ Luxe 25,000
201189 Հիվանդասենյակ Standart 10,000
201190 Հիվանդասենյակ VIP 35,000
201191 Օրթոպեդիկ անհատական ներդիրի (սուպինատոր) պատրաստում-Սլավմեդում վիրահատվածների համար 30,000
201192 Համավճար-1-վնասվածքաբանություն 150,000
201193 Համավճար-2-վնասվածքաբանություն 220,000
201194 Համավճար-3-վնասվածքաբանություն 300,000
201195 Համավճար-4-վնասվածքաբանություն 90,000
201197 Ողնաշարաբանի խորհրդատվություն 10,000
201198 Ողնաշարաբանի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ 15,000
201199 Ողնաշարաբանի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ 20,000

 

* Նախավիրահատական, պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների, հիվանդասենյակի, մետաղական կոնստրուկցիաների, ոսկրանյութի, ֆիքսատորի, օրթեզի, ոսպնյակի, որոշակի գործիքների արժեքները ներառված չեն բժշկական ծառայությունների գների մեջ։