Արյան կլինիկական հետազոտություններ

 

Անվանում արժեք
Արյան ընդհանուր հետազոտություն լեյկոֆորմուլայով (ներառյալ ԷՆԱ) 3,000
“Արյան ընդհանուր հետազոտություն լեյկոֆորմուլայով (առանց ԷՆԱ)” 2,500
Արյան ընդհանուր հետազոտություն առանց լեյկոֆորմուլայի (ներառյալ ԷՆԱ) 1,500
ԷՆԱ 1,000
Արյան ռետիկուլոցիտներ 2,000