Բջջաբանական հետազոտություններ

Անվանում արժեք
Արգանդի պարանոցի բջջաբանական հետազոտություն 7,000
Օնկոցիտոլոգիա (էնդոսկոպիկ նմուշներ, պունկցիաներ, քերուկներ, արգանդի խոռոչից ասպիրատ) 7,000
Ներվիրահատական բջջաբանական հետազոտություն 10,000