Աուտոիմուն հիվանդություններ և իմունային ստատուս

Անվանում արժեք
E դասի իմունոգլոբուլիններ 7 200
Հակացիտրուլինային հակամարմին (բարձր զգ) 12 000
Երկշղթա ԴՆԹ-ի հակամարմիններ 9 000
Հականուկլեար հակամարմիններ 8 400
Նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի հակամարմիններ (բարձր զգ.) 18 000
C3 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ 4 800
C4 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ 4 800
Ցելիակիայի ախտորոշման կոմբինացված թեստ 19 000
Կալպրոտեկտին ֆեկալային քանակական 15 000