Իմունային ստատուս

Անվանում արժեք
E դասի իմունոգլոբուլիններ 6,000
Հակացիտրուլինային հակամարմին 10,000