Ինֆեկցիաներ

Անվանում արժեք
ՄԻԱՎ հակամարմին/հակագեն 7,000
Հեպատիտ B 6,000
Հեպատիտ B ՀՄ “cor”-ի նկատմամբ 10,000
Հեպատիտ C ընդհանուր ՀՄ 7,500
Ցիտոմոգալովիրուս հակամարմիններ IgM 6,000
Ցիտոմոգալովիրուս հակամարմիններ IgG 6,000
Ցիտոմեգալովիրուս IgG (ՀԾ և ՀՄ կապի ամրություն) 15,000
Տոքսոպլազմա հակամարմիններ IgM 7,500
Տոքսոպլազմա հակամարմիններ IgG 7,500
Տոքսոպլազմա IgG (ՀԾ և ՀՄ կապի ամրություն) 15,000
Կարմրախտի հակամարմիններ IgM 7,000
Կարմրախտի հակամարմիններ IgG 7,000
Խլամիդիա IgG / IgM 6,000
Ուր. ուրեալիտիկում IgG / IgM 6,000
Ընդհանուր ՀՄ T.pallidum-ի նկատմամբ 6,000
Սիֆիլիս 4,000
IgG հակամարմիններ հելիկոբակտեր պիլորիի նկատմանբ HELICOBACTER PYLORI IgG 6,000
Բրուցելլոզ /Rose-Bengal/ 2,000
Հերպես 1+2 հակամարմիններ Ig M 6,000
Հերպես 1+2 հակամարմիններ Ig G 6,000
Var.Zos. Հակամարմիններ IgM 6,000
Var.Zos. Հակամարմիններ IgG 6,000