Կենսաքիմիական հետազոտություններ

Անվանում արժեք
Ընդհանուր սպիտակուց 1,200
Ալբումին 1,200
Բիլիռուբին ընդհանուր (նորածինների) 2,000
Բիլիռուբին ընդհանուր 1,200
Բիլիռուբին ֆրակցիաներով 2,400
Գլյուկոզա 1,000
Գլյուկոզայի ծանրաբեռնվածության թեսթ 2,500
Միզանյութ 1,200
Կրեատինին 1,200
Միզաթթու 2,000
Ամիլազ ընդհանուր 1,800
Պանկրեատիկ ամիլազ 2,000
Ալանինամինոտրանսֆերազ 1,500
Ասպարտատամինոտրանսֆերազ 1,500
Գամմա գլուտամիլտրանսֆերազ 1,700
Հիմնային ֆոսֆատազ 1,800
Լակտատդեհիդրոգենազ 1,500
Լիպազ 2,500
Կրեատին կինազ 3,000
Կրեատին կինազ MB 4,000
Ճարպային փոխանակություն (CHOL+HDL+LDL+TG-GPO+IA) 6,300
Խոլեսթերին ֆրակցիաներով 4,500
Խոլեսթերին ընդհանուր 1,500
Տրիգլիցերիդներ 1,800
Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ 1,800
Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ 1,800
Կալցիում ընդհանուր 1,500
Կալցիում իոնիզացված 1,500
Կալիում 1,500
Նատրիում 1,500
Մագնեզիում ընդհանուր 1,500
Ֆոսֆոր անօրգանական 1,500
Երկաթ 1,800
Ֆերրիտին 6,000