ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ

Անվանում արժեք
Գլուխ          40,000
Գլուխ (վնասվածքների ժամանակ)          50,000
Քթի հարակից խոռոչներ          20,000
Ակնակապիճներ          20,000
Քունքոսկրեր          35,000
Ծնոտ          25,000
Կրծքավանդակ          45,000
Որովայնի խոռոչ և փոքր կոնք          50,000
Կրծքավանդակ, որովայնի խոռոչ և փոքր կոնք          60,000
Չորս և ավելի հատվածի հետազոտում          70,000
Ստամոքսաաղիքային տրակտի հետազոտություն
(պերօրալ կոնտրաստավորմամբ-20մլ.)
         55,000
Ողնաշարի մեկ հատված          35,000
Ողնաշարի երկու հատված          45,000
Ողնաշարի երեք հատված          55,000
Հոդեր          30,000
Կոնքազդրային հոդեր և կոնք          40,000
CaScoring-Սրտի կալցինոզի աստիճանի որոշում          20,000
* Կրկնակի հետազոտությունը մեկ ամսվա ընթացքում կատարվում է

հետազոտման արժեքի 50%-ի չափով

Հետազոտություններ բոլյուսային կոնտրաստավորմամբ*
Պարանոց (կոնտրաստավորմամբ)          50,000
Կրծքավանդակ (կոնտրաստավորմամբ)          65,000
Որովայնի խոռոչ և փոքր կոնք (կոնտրաստավորմամբ)          75,000
Կրծքավանդակ, որովայնի խոռոչ և փոքր կոնք  (կոնտրաստավորմամբ)          85,000
Չորս և ավելի հատվածների ԿՏ հետազոտություն (կոնտրաստավորմամբ)          95,000
Կրծքային աորտայի ԿՏ անգիոգրաֆիա          65,000
Կրծքային և որովայնային աորտայի ԿՏ անգիոգրաֆիա          75,000
Ստորին վերջույթների անոթների և որովայնային աորտայի ԿՏ  անգիոգրաֆիա          85,000
Ստորին վերջույթների անոթների և կրծքային, որովայնային աորտայի ԿՏ  անգիոգրաֆիա          95,000
Գլխուղեղի և պարանոցի անոթների ԿՏ անգիոգրաֆիա          75,000
Կորոնարոգրաֆիա (ներերակային բուլյուսային հետազոտություն)          90,000
Ներերակային անզգայացում          20,000
* Հետազոտության գնի մեջ ներառված է կրեատինինի որոշումը