Հղիության վերահսկողություն

Անվանում արժեք
Ալֆա-Ֆետոպրոտեին 7,000
Խորիոնալ հոնոդոտրոպին հորմոն 6,000
Ազատ b-ХГЧ 10,000
PAPP-A 10,000
Ինհիբին A 8,000
Էստրիոլ ազատ E3 7,500