Հղիության վերահսկողություն

Անվանում արժեք
Ալֆա-Ֆետոպրոտեին 8 400
Խորիոնալ հոնոդոտրոպին հորմոն 7 200
Ազատ b-ХГЧ 12 000
PAPP-A 12 000
Ինհիբին A 9 600
Էստրիոլ ազատ E3 9 000