Ճճվակրություն

Անվանում արժեք
Էխինոկոկ IgG 6,000
Ասկարիդի հակամարմիններ IgG 6,000
Լյամբլիա IgM / IgA/ IgG 6,000