Շաքարային դիաբեթ

Անվանում արժեք
C-պեպտիդ 7,000
Ինսուլին 6,500
Պրոինսուլին 7,000
Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին 5,500