Ոսկրային մարկերներ

Անվանում արժեք
T-P1NP 12,000
N- MID OSTEOCALCIN 8,000
β-CROSS LAPS 10,000