Ոսկրային մարկերներ

Անվանում արժեք
T-P1NP 14 400
N- MID OSTEOCALCIN 9 600
β-CROSS LAPS 12 000