ՊՇՌ (REAL TIME)

Անվանում արժեք
Հեպատիտ B-ի քանակական որոշում 60 000
Հեպատիտ C-ի քանակական որոշում
60 000
Հեպատիտ C-ի որոշում որակական 12 000
Հեպատիտ B-ի որոշում որակական 7 200
Իմունոգենետիկա – Ինտերլեյկին IL 28B 24 000
Ուրեոպլազմա ուրեոլիտիկում/պարվում 7 200
Խլամիդիա տրախոմատիս 7 200
Միկոպլազմա գենիտալիում 7 200
Միկոպլազմա հոմինիս 7 200
Տրիխոմոնաս վագինալիս 7 200
Գարդներելա վագինալիս 7 200
Նեյսերիա գոնորեա 7 200
Հասարակ հերպես 1/2 7 200
Էպշտեին-Բար վիրուս 7 200
Ցիտոմեգալովիրուս 7 200
Կանդիդա ալբիկանս 7 200
Տոքսոպլազմա գոնդիի 8 400
Ֆեմոֆլոր սկրին (բիոցենոզ+ինֆեկցիաներ) 30 000
Անդրոֆլոր սկրին (բիոցենոզ+ինֆեկցիաներ) 30 000
Մարդու պապիլոմա վիրուսի քանակական ախտորոշում (6,11,16, 18) 12 000
ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (16, 31, 35) (18, 39, 45, 59) (33, 52, 58) 12 000
ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (6, 11) (16,31,33,35,52,58) (18,39, 45, 59)
(56, 51, 68)
15 600
ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) (16,18,45) 25 200
Ժառանգական հիվանդությունների գենետիկա՝ AZF լոկուսի դելեցիա 42 000
HLAB-27 լոկուսի որոշում 14 400
HLA-B51 Բեխչետի հիվանդության հետ կապակցված հետազոտող գենային տարբերակ 24 000
MEFV Պարբերական հիվանդությունների հետ կապված մուտացիաներին հետազոտություն (26 մուտացիա MEFV գենում) 36 000
Թրոմբոֆիլիա (F2, F5) 10 800
Թրոմբոֆիլիա (8 կետ) 30 000
Ֆոլատների մետաբոլիզմի գենետիկա 14 400
VaricellaZoster Virus VZV 8 400
Mycobac.tuberc. 7 200
n COVID-19 թեստ 18 000
ՊՇՌ (HPV quant 15) Մարդու պապիլոմա վիրուսի քանակական ախտորոշում 16 000
ՊՇՌ HPV (16, 31, 35) (18, 39, 45, 59) (33, 52, 58) ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (16, 31, 35)
(18, 39, 45, 59) (33, 52, 58) (51, 56, 66, 68)
25 000