ՊՇՌ (REAL TIME)

Անվանում արժեք
Հեպատիտ B-ի քանակական որոշում 50,000
Հեպատիտ C-ի որոշում որակական 10,000
Հեպատիտ B-ի որոշում որակական 6,000
Իմունոգենետիկա — Ինտերլեյկին IL 28B 20,000
Ուրեոպլազմա ուրեոլիտիկում/պարվում 6,000
Խլամիդիա տրախոմատիս 6,000
Միկոպլազմա գենիտալիում 6,000
Միկոպլազմա հոմինիս 6,000
Տրիխոմոնաս վագինալիս 6,000
Գարդներելա վագինալիս 6,000
Նեյսերիա գոնորեա 6,000
Հասարակ հերպես 1/2 6,000
Էպշտեին-Բար վիրուս 6,000
Ցիտոմեգալովիրուս 6,000
Կանդիդա ալբիկանս 6,000
Տոքսոպլազմա գոնդիի 7,000
Ֆեմոֆլոր սկրին (բիոցենոզ+ինֆեկցիաներ) 25,000
Անդրոֆլոր սկրին (բիոցենոզ+ինֆեկցիաներ) 25,000
Մարդու պապիլոմա վիրուսի քանակական ախտորոշում (6,11,16, 18) 10,000
ՄՊՎ բարձր քաղցկեղածնության ձևեր (16, 31, 35) (18, 39, 45, 59) (33, 52, 58) 10,000
Ժառանգական հիվանդությունների գենետիկա՝ AZF լոկուսի դելեցիա 35,000
HLAB-27 լոկուսի որոշում 12,000
Թրոմբոֆիլիա (F2, F5) 9,000
Թրոմբոֆիլիա (8 կետ) 25,000
Ֆոլատների մետաբոլիզմի գենետիկա 12,000
Mycobac.tuberc. Թոքային և արտաթոքային տուբերկուլյոզ 6,000