Ռենտգենոլոգիական կոնտրաստային հետազոտություններ

Անվանում արժեք
Ուրոգրաֆիա 30,000
Ուրեթրոգրաֆիա 35,000
Կերակրափողի հետազոտություն բարիումի սուլֆատով 10,000
Ստամոքսաաղիքային տրակտի հետազոտություն բարիումի սուլֆատով 20,000
Ստամոքսաաղիքային տրակտի հետազոտություն հեղուկ կոնտրաստով 30,000
Իրիգոգրաֆիա 20,000
Հիստերոսալպինգոգրաֆիա 50,000
Ռենտգեն նկարների տրամադրում թվային ժապավենով (1 ժապավեն) 2,000
Ռենտգեն նկարների տրամադրում թվային ժապավենով (2 ժապավեն) 3,000