ՌԵՆՏԳԵՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Անվանում արժեք
Գանգի ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն 8,000
Քթի հարակից խոռոչների ռենտգեն հետազոտություն 8,000
Քթի ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն (երկու պրոյեկցիա) 8,000
Ողնաշարի մեկ հատվածի ռենտգեն հետազոտություն 10,000
Ողնաշարի յուրաքանչյուր հաջորդ հատվածի ռենտգեն հետազոտություն 8,000
Ողնաշարի երեք հատվածի ռենտգեն հետազոտություն 20,000
Ողնաշարի ռենտգեն հետազոտությունը ֆունկցիոնալ փորձերով 5,000
Հոդերի ռենտգեն հետազոտություն 8,000
Կոնքազդրային հոդերի ռենտգեն հետազոտություն (երկու դիրքով- Լաունշտեյն) 12,000
Կոնքազդրային հոդերի և կոնքի ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն 12,000
Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն (երկու պրոյեկցիա) 8,000
Որովայնի խոռոչի ռենտգեն հետազոտություն 10,000
Երկար խողովակավոր ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն 8,000
Դաստակի, ոտնաթաթի ոսկրերի, սրբոսկրի ռենտգեն հետազոտություն 6,000
Ոտնաթաթի հարթաթաթության որոշում 10,000
Կրունկոսկրի ռենտգեն հետազոտություն 5,000
Մատի ռենտգեն հետազոտություն 3,000