Սեռոլոգիական հետազոտություններ

Անվանում արժեք
C-ռեակտիվ սպիտակուց (բարձր զգայունությամբ) 5,000
C-ռեակտիվ սպիտակուց 2,000
Ռևմո-գործոն 3,000
ԱՍԼՕ 3,000
Սիֆիլիս 2,000