Վերարտադրողական համակարգի հորմոններ

Անվանում արժեք
Պրոլակտին 6,000
Լյուտեինիզացնող հորմոն 6,000
Ֆոլիկուլ խթանող հորմոն 6,000
Պրոգեստերոն 6,000
17-OH պրոգեստերոն 6,000
Էստրադիոլ E2 6,000
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն 6,000
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ 6,000
Թեստոստերոն 6,000
Թեստոստերոն ազատ 6,000
Սեռական հորմոն կապող գլոբուլին 7,000
Կորտիզոլ 6,000
Սոմատրոտրոպ հորմոն 8,000
Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն 7,000
Հակամյուլլերային հորմոն 10,000