Վերարտադրողական համակարգի հորմոններ

Անվանում արժեք
Պրոլակտին 7 200
Լյուտեինիզացնող հորմոն 7 200
Ֆոլիկուլ խթանող հորմոն 7 200
Պրոգեստերոն 7 200
17-OH պրոգեստերոն 7 200
Էստրադիոլ E2 7 200
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն 7 200
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ 7 200
Թեստոստերոն 7 200
Թեստոստերոն ազատ 7 200
Սեռական հորմոն կապող գլոբուլին 8 400
Կորտիզոլ 7 200
Սոմատրոտրոպ հորմոն 9 600
Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն 8 400
Հակամյուլլերային հորմոն 12 000