Ինչի՞ հետևանք են լաբորատոր հետազոտությունների սխալ արդյունքները