Ակնաբուժական ծառայության գնացուցակ

Ծառ․ կոդ Անվանում Արժեք
500001 Ակնաբույժի խորհրդատվություն 10,000
500002 Ակնաբույժի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ 15,000
500003 Ակնաբույժի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ 20,000
500004 Ակնաբուժական բաժնի վարիչի խորհրդատվություն (Բ.Գ.Թ) 30,000
500005 Գլաուկոմայի սուր նոպայի բուժում 20,000
500006 Գլաուկոմայի բուժում և հսկողություն (3 ամիս) 20,000
500007 Կետատիտների բուժում և հսկողություն (6 շաբաթ) 20,000
500008 Ուվեիտների բուժում և հսկողություն (6 շաբաթ) 20,000
500009 Ամնիոտիկ թաղանթի տրանսպլանտացիա (առանց թաղանթի) 120,000
500010 Ամնիոտիկ թաղանթ 10,000
500011 Խալազիոնի բուժում՝ կենալոգի ներարկումով 20,000
500012 Ֆակոէմուլսիֆիկացիա+Հ/Խ IOL-2 250,000
500013 Ֆակոէմուլսիֆիկացիա+Հ/Խ IOL-2 280,000
500014 Ֆակոէմուլսիֆիկացիա+Հ/Խ IOL-4 320,000
500015 Ֆակոէմուլսիֆիկացիա+Հ/Խ IOL-5 350,000
500016 Ֆակոէմուլսիֆիկացիա+Հ/Խ IOL (առանց ոսպնյակի արժեքի) 250,000
500017 Ֆեմտոկատարակտա-1 800,000
500018 Ֆեմտոկատարակտա 1,000,000
500019 ԷԷԿ+Հ/Խ IOL-2 250,000
500020 Հ/Խ IOL-հետաձգված իմպլանտացիա, առանց ոսպնյակի 250,000
500021 Երկրորդային կատարակտայի լազերային բուժում (հետին պատիճի դիսցիզիա) 40,000
500022 Ֆակոէմուլսիֆիկացիա+Հ/Խ IOL-6 370,000
500023 ՍՏԷ+բազալ իրիդէկտոմիա 260,000
500024 Չթափանցող խորը սկլերէկտոմիա (НГСЭ) 250,000
500025 Լազերային իրիդոտոմիա 50,000
500026 SLT 70,000
500027 Էկտրոպիոն-I 160,000
500028 Էկտրոպիոն-II 200,000
500029 Էնտրոպիոն-I 160,000
500030 Էնտրոպիոն-II 200,000
500031 Պտոզ-I 230,000
500032 Պտոզ-II 250,000
500033 Պտոզի շտկում (բնածին, ծանր) 300,000
500034 Բլեֆարոպլաստիկա, առանց ճարպի հեռացման (2 աչք) 150,000
500035 Բլեֆարոպլաստիկա, ճարպի հեռացմով (2 աչք) 200,000
500036 Շրջանաձև բլեֆարոպլաստիկա 400,000
500037 Շլություն 250,000
500038 Շլություն՝ երկրորդային, բարդացած 300,000
500039 Շլություն՝ թեք մկանի շտկմամբ 400,000
500040 Շլություն՝ 2-րդ էտապ 85,000
500041 Պտերիգիումի հեռացում՝ պլաստիկայով 1-ին աստիճան 180,000
500042 Պտերիգիումի հեռացում՝ պլաստիկայով 2-րդ և բարձր աստիճան 200,000
500043 Էվիսցերացիա, իմպլանտացիայով 250,000
500044 Վիտրէկտոմիա-2 300,000
500045 Վիտրէկտոմիա-4 400,000
500046 Վիտրէկտոմիա-5 500,000
500047 Սկլերալ ֆիքսացիոն IOL առանց IOL-ի արժեքի 250,000
500048 Ցիրկլաժ (ներառյալ ժապավենը) 250,000
500049 Կրիոթերապիա 50,000
500050 Սիլիկոնային յուղի հեռացում 200,000
500051 Ֆոտո-լազեր կոագուլյացիա-1 85,000
500052 Ֆոտո-լազեր կոագուլյացիա-2 100,000
500053 Ֆոտո-լազեր կոագուլյացիա-3 120,000
500054 Anti VEGF ներարկումներ` ավաստին 40,000
500055 Anti VEGF ներարկումներ` լյուցենտիս 145,000
500056 Anti VEGF ներարկումներ` կենալոգ 20,000
500057 Anti VEGF ներարկումներ` վիսքյու 120,000
500058 Ֆլյուրեսցենտային անգիոգրաֆիա 60,000
500059 Անգիո OCT 50,000
500060 OCT 1 աչք 25,000
500061 OCT 2 աչք 30,000
500062 Էնդոթելյալ սկանավորում 1 աչք 5,000
500063 Էնդոթելյալ սկանավորում 2 աչք 10,000
500064 B scan 7,000
500065 Կերատոտոպոգրաֆիա 1 աչք 8,000
500066 Կերատոտոպոգրաֆիա 2 աչք 15,000
500067 Համակարգչային պերիմետրիա 1 աչք 10,000
500068 Համակարգչային պերիմետրիա 2 աչք 15,000
500069 Ամբուլատոր փոքր միջամտություններ (կատարվում են վիրակապարանում)-1 65,000
500070 Ամբուլատոր փոքր միջամտություններ (կատարվում են վիրակապարանում)-2 85,000
500071 Փոքրածավալ վիրահատական միջամտություն 120,000
500072 Ռետինալամինի ներարկում պ/բ (առանց դեղի արժեքի) 20,000
500073 Ներարկումներ (Պ/Բ, Ե/Կ, Ե/Տ, Ռ/Բ)-2 3,000
500074 Եղջերաթաղանթի օտար մարմնի հեռացում 10,000
500075 Հատակի ֆոտո 1 աչք 6,000
500076 Հատակի ֆոտո 2 աչք 10,000
500077 Եղջերաթաղանթի ախտորոշիչ հետազոտություն (ACE) 20,000
500078 Տոնոմետրիա 2,000
500080 Ա.Մ.Վ.Մ. աչքի և օժանդակ ապարատի վնասվածքի ժամանակ` I աստիճան 200,000
500081 Ա.Մ.Վ.Մ. աչքի և օժանդակ ապարատի վնասվածքի ժամանակ` II աստիճան 250,000
500082 Ա.Մ.Վ.Մ.աչքի և օժանդակ ապարատի վնասվածքի ժամանակ` III աստիճան 300,000
500083 Տեսողական օրգանի նորագոյացությունների հեռացում 200,000
500084 Տեսողական օրգանի նորագոյացությունների հեռացում հյուսվածքների պլաստիկայով 300,000
500085 Թափանցող կերատոպլաստիկա 300,000
500086 Թափանցող կերատոպլաստիկա-1 500,000
500087 Թափանցող կերատոպլաստիկա-2 800,000
500088 DALK 350,000
500089 DALK-1 500,000
500090 DALK-2 800,000
500091 DSEK 350,000
500092 DSEK-1 500,000
500093 DSEK-2 800,000
500094 DMEK 350,000
500095 DMEK-1 500,000
500096 DMEK-2 800,000
500097 Քրոսլինքինգ 1 աչք 130,000
500098 Քրոսլինքինգ 2 աչք 260,000
500099 Ներեղջերաթաղանթային սեգմենտի տեղադրում -1 200,000
500100 Ներեղջերաթաղանթային սեգմենտի տեղադրում -2 300,000
500101 Քրոսլինքինգ ֆեմտոլազերային եղանակով 1 աչք 300,000
500102 Լազերային տրանսէպիթելյար կորեկցիա-1 400,000
500103 Լազերային տրանսէպիթելյար կորեկցիա-2 450,000
500104 Լազերային տրանսէպիթելյար կորեկցիա-3 500,000
500105 Ֆեմտոո-լեյսիկ-1 550,000
500106 Ֆեմտոո-լեյսիկ-2 650,000
500107 Ֆեմտո-սուպրակոր 700,000
500108 Հիվանդասենյակ Luxe 25,000
500109 Հիվանդասենյակ Standart 10,000
500110 Հիվանդասենյակ VIP 35,000

 

* Նախավիրահատական, պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների, հիվանդասենյակի, մետաղական կոնստրուկցիաների, ոսկրանյութի, ֆիքսատորի, օրթեզի, ոսպնյակի, որոշակի գործիքների արժեքները ներառված չեն բժշկական ծառայությունների գների մեջ։