Արտահիվանդանոցային բաժանմունքի ծառայությունների գնացուցակ

Ծառ․ կոդ Անվանում Արժեք
101001 Թերապևտի Խորհրդատվություն 10,000
101002 Թերապևտի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ 15,000
101003 Թերապևտի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ 20,000
101004 Հարողնաշարային պաշարում (բլոկադա) 15,000
101005 Նյարդաբանի խորհրդատվություն+hարողնաշարային պաշարում (բլոկադա) 20,000
101006 Ամբուլատոր բուժում 5 օր-առանց դեղորայքի 40,000
101007 Ամբուլատոր բուժում 5 օր 60,000
101008 Ամբուլատոր բուժում 10 օր 130,000
101009 Սպիրոմետրիա (շնչագրություն) 12,000
101010 Սպիրոմետրիա՝ բրոնխոդիլատացիոն թեսթով* 15,000
101011 Միջմկանային ներարկում 1,000
101012 Ներերակային ներարկում 2,000
101013 Կաթիլային ներարկում 5,000
101014 Մաշկաբանի խորհրդատվություն 10,000
101015 Մաշկաբանի խորհրդատվություն (ներառյալ դերմատոսկոպիա, 1 տարր) — 1 այց 15,000
101016 Մաշկաբանի խորհրդատվություն (ներառյալ դերմատոսկոպիա, 2-3 տարր) — 1 այց 20,000
101017 Սուր ընթացող մաշկախտեր (1 այց) 15,000
101018 Խրոնիկ մաշկախտ (1 այց) 20,000
101019 Սուր ընթացող մաշկախտեր (1 ամիս) 25,000
101020 Վարակային մաշկախտ/սնկային, վիրուսային, մակաբուծային (1 ամիս) 30,000
101021 Խրոնիկ մաշկախտեր (1 ամիս) 40,000
101022 Սուր սպեցիֆիկ բարդացած միզուկաբորբեր (1 ամիս) 30,000
101023 Սուր սպեցիֆիկ չբարդացած միզուկաբորբեր (1 ամիս) 20,000
101024 Խրոնիկ սպեցիֆիկ բարդացած միզուկաբորբեր (1 ամիս) 80,000
101025 Խրոնիկ սպեցիֆիկ չբարդացած միզուկաբորբեր (1 ամիս) 50,000
101026 Սուր մանրէային բարդացած միզուկաբորբեր (1 ամիս) 30,000
101027 Սուր մանրէային չբարդացած միզուկաբորբեր (1 ամիս) 20,000
101028 Խրոնիկ մանրէային բարդացած միզուկաբորբեր (1 ամիս) 50,000
101029 Խրոնիկ մանրէային չբարդացած միզուկաբորբեր (1 ամիս) 30,000
101030 Կրիոդեստրուկցիա՝ 1-2 հատ (հասարակ գորտնուկ, ակրոխորդոն, մոլյուսկ) 10,000
101031 Կրիոդեստրուկցիա՝ 3-5 հատ 20,000
101032 Կրիոդեստրուկցիա՝ 6-10 հատ 25,000
101033 Կրիոդեստրուկցիա՝ 10-ից ավելիի դեպքում, յուրաքանչյուրը 2,500
101034 Կրիոդեստրուկցիա՝ սեռական գորտնուկներ 40,000
101035 Կրիոդեստրուկցիա՝ ներբանային գորտնուկ (1 հատ) 20,000
101036 Կրիոդեստրուկցիա՝ ներբանային գորտնուկ (յուրաքանչյուր հաջորդը) 10,000
101037 Առանձնապես երկարատև բուժում և հսկողություն պահանջող հիվանդություններ (փսորիազ, ակնե, ռոզացեա, խրոնիկ տարածուն բնույթի դերմատոզներ) (3 ամիս և ավել ) ըստ ծանրության աստիճանի 100,000
101038 Առանձնապես երկարատև բուժում և հսկողություն պահանջող հիվանդություններ (փսորիազ, ակնե, ռոզացեա, խրոնիկ տարածուն բնույթի դերմատոզներ) (2-3 ամիս և ավել ) ըստ ծանրության աստիճանի 80,000
101039 Առանձնապես երկարատև բուժում և հսկողություն պահանջող հիվանդություններ (փսորիազ, ակնե, ռոզացեա, խրոնիկ տարածուն բնույթի դերմատոզներ) (մինչև 2 ամիս) ըստ ծանրության աստիճանի 50,000
101040 Գորտնուկների ներօջախային ներարկում (1-3 հատ, 2 ներարկում) 20,000
101041 Ներօջախային ներարկումներ 0.5մլ. 10,000
101042 Ներօջախային ներարկումներ 1մլ. 20,000
101043 Ներօջախային ներարկումներ 2-4մլ. 30,000
101044 Դերմատոսկոպիա 10,000
101045 Տրիխոսկոպիա 10,000
101049 Սրտաբանի խորհրդատվություն 10,000
101076 Նախավիրահատական սխեմա — սրտաբանի խորհրդատվություն և սրտի ՈւՁՀ 12,000
101077 Նյարդաբանի խորհրդատվություն 10,000
101078 Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն 10,000
101079 Ալերգոլոգի խորհրդատվություն 10,000
101080 Հոդաբանի խորհրդատվություն 10,000
101081 Գաստրոէնտերոլոգի խորհրդատվություն 10,000
101082 Հոդաբանի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ 15,000
101083 Հոդաբանի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ 20,000
101084 Գաստրոէնտերոլոգի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ 15,000
101085 Գաստրոէնտերոլոգի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ 20,000
101086 Նյարդաբանի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ 15,000
101087 Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ 15,000
101088 Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ 20,000
101089 Ալերգոլոգի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ 15,000
101090 Ալերգոլոգի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ 20,000
101091 Թերապևտի խորհրդատվություն 10,000
101092 Թերապևտի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ 15,000
101093 Թերապևտի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ 20,000

 

* Նախավիրահատական, պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների, հիվանդասենյակի, մետաղական կոնստրուկցիաների, ոսկրանյութի, ֆիքսատորի, օրթեզի, ոսպնյակի, որոշակի գործիքների արժեքները ներառված չեն բժշկական ծառայությունների գների մեջ։