Գինեկոլոգիական բաժանմունքի ծառայությունների գնացուցակ

Ծառ․ կոդ Անվանում Արժեք
400001 Գինեկոլոգի խորհրդատվություն 10,000
400002 Գինեկոլոգի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ 15,000
400003 Գինեկոլոգի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ 20,000
400004 Արգանդի խոռոչի քերում, առանց անզգայացման 40,000
400005 Արգանդի պարանոցի պոլիպի հեռացում, առանց անզգայացման 50,000
400006 Հղիության արհեստական ընդհատում (մինչև 10շ.) 40,000
400007 Հղիության արհեստական ընդհատում (10-12 շ.) 60,000
400008 Հղիության արհեստական ընդհատում (դեղորայքային, մինչև 10շ.) 65,000
400009 Հղիության արհեստական ընդհատում (դեղորայքային,10-12 շ.) 85,000
400010 Բարտոլինյան գեղձի հեռացում 215,000
400011 Արգանդի պարանոցի էլեկտրոկոնիզացիա 165,000
400012 Արգանդի պարանոցի ամպուտացիա 260,000
400013 Ամոթաշուրթերի պլաստիկ վիրահատություն 200,000
400014 Հեշտոցի առաջնային պատի պլաստիկա 300,000
400015 Հեշտոցի հետին պատի պլաստիկա (կոլպոպերինոպլաստիկա) 300,000
400016 Սթրեսային անմիզապահության շտկում TOT մեթոդով (առանց սինթետիկ ժապավենի գնի) 300,000
400017 Վուլվէկտոմիա 350,000
400018 Արգանդի պարանոցի կոնիզացիա և հեշտոցի պատերի պլաստիկա 400,000
400019 Արգանդի հավելումների վիրահատական բուժում լապարոտոմիկ մեթոդով 380,000
400020 Կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա 500,000
400021 Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա 400,000
400022 Հիստերէկտոմիա 520,000
400023 Հեշտոցի առաջնային պատի պլաստիկա և հետին կոլպոպերինոպլաստիկա 350,000
400024 Հեշտոցային էքստիրպացիա, պլաստիկայով՝ արտանկման ժամանակ 550,000
400025 Պրոմոնտո ֆիքսացիա (արգանդի, հեշտոցի պատերի մկանների և դարավանդի ֆիքսացիա) 550,000
400026 Միջին կոլպորաֆիա (ըստ Լե Ֆորի) 450,000
400027 Էնդոմետրոիդ օջախների կոագուլյացիա կամ էնդոմետրիայի կիստայի հեռացում; ռետրոցերվիկալ էնդոմետրիոզ; սալպինգոնեոստոմիա 400,000
400028 Հիստերոսկոպիա լապարոսկոպիայի հսկողության տակ 400,000
400029 Արգանդի էքստիրպացիա ըստ Վերտգեյմի 620,000
400030 Վիրահատական հիստերոսկոպիա (ռեզէկտոհիստերոսկոպիա) 285,000
400031 Հիստերոսկոպիկ կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա 320,000
400032 Ախտորոշիչ լապարոսկոպիա հիդրոքրմոտուբացիայով 300,000
400033 Վիրահատական լապարոսկոպիա (հիդրոքրմոտուբացիա, կպումների հատում, արգանդափողերի բացում և ձվարանների էլեկտրոկաուտերիզացիա) 350,000
400034 Վիրահատական լապարոսկոպիա արգանդի հավելումների վրա 400,000
400035 Արգանդի խոռոչի ասպիրացիա՝ ցիտոլոգիական հետազոտությամբ 10,000
400036 Էնդոմետրիումի փայփլ բիոպսիա 15,000
400037 Լայնածավալ կոլպոսկոպիա 15,000
400038 Ներարգանդային պարույրի տեղադրում 30,000
400039 Ներարգանդային պարույրի տեղադրում (առանց պարույրի արժեքի) 20,000
400040 Ներարգանդային պարույրի հեռացում 12,000
400041 Հետին կամարի ախտորոշիչ պունկցիա 12,000
400042 Շեքի և արգանդի պարանոցի փոքր վիրահատական միջամտություններ 70,000
400043 Ներհեշտոցային պեսարիայի տեղադրում 30,000
400044 Ցիրկուլյար կար արգանդի պարանոցի վրա 50,000
400045 Ծնվող միոմայի հեռացում 100,000
400046 Հիմենոտոմիա 100,000
400047 Սրածայր կոնդիլոմաների հեռացում 120,000
400048 Կոնսերվատիվ բուժում (առանց դեղորայքի արժեքի) 20,000
400049 Գինեկոլոգիական հիվանդների ստացիոնար հսկողություն և հետազոտում՝ 1օր, յուրաքանչյուր հաջորդ օրը՝ 15000 դրամ 50,000
400050 Հիստերոսալպինգոգրաֆիա 50,000
400054 Հեշտոցի և արգանդի պարանոցի տարբեր ծագումնաբանության բորբոքային պրոցեսների բուժում 20,000
400072 Հիվանդասենյակ Luxe 25,000
400073 Հիվանդասենյակ Standart 10,000
400074 Հիվանդասենյակ VIP 35,000
400077 Համավճար-1-գինեկոլոգիա 150,000
400078 Համավճար-2-գինեկոլոգիա 160,000
400079 Համավճար-3-գինեկոլոգիա 200,000
400080 Համավճար-4-գինեկոլոգիա 185,000
400081 Համավճար-5-գինեկոլոգիա 235,000
400082 Համավճար-6-գինեկոլոգիա 135,000

 

* Նախավիրահատական, պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների, հիվանդասենյակի, մետաղական կոնստրուկցիաների, ոսկրանյութի, ֆիքսատորի, օրթեզի, ոսպնյակի, որոշակի գործիքների արժեքները ներառված չեն բժշկական ծառայությունների գների մեջ։