Կանանց կոնսուլտացիայի գնացուցակ

Ծառ․ կոդ Անվանում Արժեք
103001 Գինեկոլոգի խորհրդատվություն (ԿԿ) 10,000
103002 Գինեկոլոգի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ (ԿԿ) 15,000
103003 Գինեկոլոգի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ (ԿԿ) 20,000
103004 Հղիների նախածննդյան հսկողություն՝ I եռամսյակ 35,000
103005 Հղիների նախածննդյան հսկողություն՝ II եռամսյակ 35,000
103006 Հղիների նախածննդյան հսկողություն՝ III եռամսյակ 20,000

 

* Նախավիրահատական, պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների, հիվանդասենյակի, մետաղական կոնստրուկցիաների, ոսկրանյութի, ֆիքսատորի, օրթեզի, ոսպնյակի, որոշակի գործիքների արժեքները ներառված չեն բժշկական ծառայությունների գների մեջ։