Ուռոլոգիական ծառայության գնացուցակ

Ծառ․ կոդ Անվանում Արժեք
202001 Ուրոլոգի խորհրդատվություն 10,000
202002 Ուրոլոգի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ 15,000
202003 Ուրոլոգի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ 20,000
202004 Կոնսերվատիվ բուժում 20,000
202005 Միզապարկի կաթետերիզացիա սուր միզակապության ժամանակ; կաթետերի փոխարինում 10,000
202006 Միզապարկի կաթետերի տեղադրում ցիստոսկոպի հսկողությամբ 30,000
202007 Ուրոֆլումետրիա 10,000
202008 Ուրեթրոցիստոսկոպիա տեղային ցավազրկումով 35,000
202009 Պրոստատի տրանսռեկտալ բիոպսիա 35,000
202010 Առնանդամի, փոշտի և միզուկի բարորակ գոյացությունների (կոնդիլոմա, պոլիպ, կարբունկուլ) հեռացում տեղային ցավազրկումով (մինչև 1 սմ) 25,000
202011 Առնանդամի, փոշտի և միզուկի բարորակ գոյացությունների (կոնդիլոմա, պոլիպ, կարբունկուլ) հեռացում տեղային ցավազրկումով (1 սմ-ից ավել) 40,000
202012 Սեռավարակների բուժում` յուրաքանչյուր հարուցիչը (առանց դեղորայքի գնի) 50,000
202013 Սեռական թուլության և սերմի որակի անկման բուժում (առանց դեղորայքի գնի) 60,000
202014 Երիկամային խիթի բուժում ամբուլատոր պայմաններում (առանց դեղորայքի գնի) 35,000
202015 Ցիստոստոմիա տրոակարային` սոնոգրաֆիկ հսկողությամբ 45,000
202016 Միզածորանի սթենտավորում տեղային ցավազրկումով`մի կողմը; ռենտգեն հսկողությամբ 60,000
202017 Պերկուտան նեֆրոստոմիա` մի կողմը; ռենտգեն հսկողությամբ 100,000
202018 Միզասեռական օրգանների ինֆեկցիոն-բորբոքային հիվանդությունների բուժում (առանց դեղորայքի գնի)-3 օր 50,000
202019 Ուրեթրոցիստոսկոպիա լիարժեք ցավազրկումով (հոսպիտալիզացիա մինչև 1 օր) 130,000
202020 Միզածորանի սթենտավորում` մի կողմը; ռենտգեն հսկողությամբ 130,000
202021 Թլպատում (հոսպիտալիզացիա մինչև 1 օր) 180,000
202022 Թլպատում (տեղային անզգայացմամբ) 100,000
202023 Առնանդամի կարճ սանձիկի պլաստիկա (հոսպիտալիզացիա մինչև 1 օր) 180,000
202024 Առնանդամի կարճ սանձիկի պլաստիկա (տեղային անզգայացմամբ) 90,000
202025 Ցիստոստոմիա կտրվածքով (հոսպիտալիզացիա մինչև 1 օր) 180,000
202026 Պիելոնեֆրիտի բուժում (հոսպիտալիզացիա մինչև 5 օր) 180,000
202027 Պերկուտան նեֆրոստոմիա հոսպիտալիզացիայով (հոսպիտալիզացիա մինչև 3 օր) 210,000
202028 Ցիստոստոմիա 300,000
202029 Ցիստոլիթոտոմիա 400,000
202030 Միզապարկի դիվերտիկուլների հեռացում 440,000
202031 Կոնքի խոռոչի աբսցեսների դրենավորում 400,000
202032 Ռետրոպերիտոնեալ տարածության և երիկամի աբսցեսների դրենավորում (նորագոյացությունների բիոպսիա) հեռացում 460,000
202033 Միզապարկի մասնահատում 440,000
202034 Միզածորանի ռեիմպլանտացիա 440,000
202035 Միզապարկ-հեշտոցային խուղակի հեռացում 450,000
202036 Օպտիկական միզուկահատում ստրիկտուրայի դեպքում էնդոսկոպիկ եղանակով 280,000
202037 Միզապարկի վզիկի հատում էնդոսկոպիկ եղանակով 280,000
202038 Միզապարկի քարի հեռացում էնդոսկոպիկ եղանակով 280,000
202039 Պրոստատի մինիմալ ինվազիվ ՏՈւՌ էնդոսկոպիկ եղանակով 280,000
202040 Միզապարկի ՏՈՒՌ ուռուցքի կապակցությամբ էնդոսկոպիկ եղանակով 280,000
202041 Միզապարկի մոնոպոլյար ՏՈՒՌ մինչև 2,0 սմ գոյացություն 230,000
202042 Միզապարկի բիպոլյար ՏՈՒՌ 390,000
202043 Միզապարկի կրկնակի ՏՈՒՌ ուռուցքի կապակցությամբ (մեկ ամիս անց առաջին վիրահատությունից հետո) 230,000
202044 Օրխէկտոմիա 270,000
202045 Էպիդիմէկտոմիա 270,000
202046 Վարիկոցելեէկտոմիա ոչ միկրովիրաբուժական 270,000
202047 Հիդրոցելեէկտոմիա 270,000
202048 Ամորձու բիոպսիա 270,000
202049 Փոշտի խուղակի վիրահատական բուժում 270,000
202050 Օրխիպեքսիա 270,000
202051 Մակամորձու ասպիրացիա 270,000
202052 Վարիկոցելեէկտոմիա միկրովիրաբուժական եղանակով և ռենտգեն հսկողությամբ` մանրադիտակի կիրառմամբ, ռենտգեն հսկողությամբ 290,000
202053 Երկկողմանի ամորձատում (կաստրացիա) 350,000
202054 Արմատական օրխոֆունիկուլէկտոմիա 350,000
202055 Առնանդամի հեռացում 350,000
202056 Փոշտային հիպոսպադիայի ստեղծում միզուկի նեղացման դեպքում 350,000
202057 Կանանց սթրեսային անմիզապահության վիրաբուժական բուժում` TVT, TOT, Monarc, Prolift համակարգերով (առանց ժապավենի գնի) 350,000
202058 Պրոստատի ՏՈՒՌ 390,000
202059 Շագանակգեղձի բիպոլյար ՏՈՒՌ 550,000
202060 Շագանակգեղձի բիպոլյար ՏՈՒՌ (մինչև 60սմ3 գեղձերի պարագայում ) 450,000
202061 Առնանդամի ծռման ուղղում (Պեյրոնիի հիվանդություն ևն) (առանց նախավիրահատական էրեկտիլ թեստի գնի) 390,000
202062 Միզածորանի քարի հեռացում (ուրեթերոլիթոտոմիա) 390,000
202063 Միզուկի պլաստիկ վիրահատություններ նեղացման դեպքում առանց լաթի 390,000
202064 Միզուկի պլաստիկ վիրահատություններ նեղացման դեպքում լաթի կիրառմամբ 490,000
202065 Նեֆրէկտոմիա կտրվածքով՝ հիդրոնեֆրոզի կապակցությամբ 450,000
202066 Նեֆրէկտոմիա կտրվածքով՝ միզապարկ-միզածորանային ռեֆլյուքսի կապակցությամբ 450,000
202067 Նեֆրէկտոմիա կտրվածքով՝ օբստրուկտիվ մեգաուրեթերի կապակցությամբ 450,000
202068 Նեֆրէկտոմիա կտրվածքով՝ երիկամի կորալաձև քարի կապակցությամբ 450,000
202069 Նեֆրէկտոմիա կտրվածքով՝ կնճռոտված երիկամի կապակցությամբ 450,000
202070 Երիկամի կորալաձև քարի հեռացում պիելոլիթոտոմիայի եղանակով` կտրվածքով 450,000
202071 Արմատական նեֆրէկտոմիա չարորակ ուռուցքի կապակցությամբ` կտրվածքով 490,000
202072 Երկկողմանի ուրեթերոկուտանեոստոմիա 490,000
202073 Ադենոմէկտոմիա բաց եղանակով 550,000
202074 Միտրոֆանովի վիրահատություն (ապենդիկովեզիկոստոմիա) 550,000
202075 Միզապարկի աուգմենտացիա աղիքի հատվածով 550,000
202076 Հիդրոնեֆրոզ (ավազանամիզածորանային հատվածի պլաստիկա) 550,000
202077 Երիկամի մասնահատում` կտրվածքով 550,000
202078 Երիկամի աբսցես 550,000
202079 Նեֆրէկտոմիա պիոնեֆրոզի դեպքում`կտրվածքով 550,000
202080 Մակերիկամի հեռացում (ադրենալէկտոմիա)` կտրվածքով 590,000
202081 Արմատական նեֆրուրեթերէկտոմիա ուրոթելիալ ուռուցքի կապակցությամբ` կտրվածքով 590,000
202082 Ամոքիչ ցիստէկտոմիա երկկողմանի ուրեթերոկուտանեոստոմիայով 650,000
202083 Առաջային էքզենտերացիա (առանց աղիքային պլաստիկայի) 890,000
202084 Ռադիկալ պրոստատէկտոմիա` կտրվածքով 750,000
202085 Ռադիկալ ցիստոպրոստատէկտոմիա/ առաջային էքզենտերացիա իլեոցիստոպլաստիկայով` կտրվածքով 1,250,000
202086 Վարիկոցելեէկտոմիա լապարոսկոպիկ եղանակով 350,000
202087 Ուրեթերոպիելոլիզ լապարոսկոպիկ եղանակով 450,000
202088 Ցիստոլիթոտոմիա լապարոսկոպիկ եղանակով 460,000
202089 Միզածորանի քարի հեռացում (ուրեթերոլիթոտոմիա)-մի կողմը լապարոսկոպիկ եղանակով 490,000
202090 Երիկամի կիստաների հեռացում լապարոսկոպիկ եղանակով 490,000
202091 Ռետրոպերիտոնեալ տարածության աբսցեսների դրենավորում (նորագոյացությունների բիոպսիա) հեռացում լապարոսկոպիկ եղանակով 550,000
202092 Պիելոլիթոտոմիա լապարոսկոպիկ եղանակով 550,000
202093 Պարզ նեֆրէկտոմիա լապարոսկոպիկ եղանակով 550,000
202094 Դոնոր նեֆրէկտոմիա լապարոսկոպիկ եղանակով 750,000
202095 Արմատական նեֆրէկտոմիա լապարոսկոպիկ եղանակով 590,000
202096 Միզապարկի մասնահատում լապարոսկոպիկ եղանակով 590,000
202097 Միզածորանի ռեիմպլանտացիա լապարոսկոպիկ եղանակով 590,000
202098 Միզապարկ-հեշտոցային խուղակի հեռացում լապարոսկոպիկ եղանակով 650,000
202099 Արմատական նեֆրուրեթերէկտոմիա լապարոսկոպիկ եղանակով 690,000
202100 Հիդրոնեֆրոզ (ավազանամիզածորանային հատվածի պլաստիկա)՝ լապարոսկոպիկ եղանակով 690,000
202101 Երիկամի մասնահատում լապարոսկոպիկ եղանակով 690,000
202102 Մակերիկամի հեռացում (ադրենալէկտոմիա)՝ լապարոսկոպիկ եղանակով 690,000
202103 Ռադիկալ պրոստատէկտոմիա լապարոսկոպիկ եղանակով 1,050,000
202104 Ռիգիդ ուրեթերոռենոսկոպիա 330,000
202105 Ճկուն ուրեթերոռենոսկոպիա 420,000
202106 Միզապարկի քարափշրում լազերի միջոցով՝ միզուկի ստրիկտուրայի օպտիկական հատում լազերի միջոցով 330,000
202107 Միզապարկի քարափշրում լազերի միջոցով՝ միզապարկի վզիկի հատում լազերի միջոցով 330,000
202108 Մինիպերկուտան նեֆրոլիթոտրիպսիա 550,000
202109 Մինիպերկուտան նեֆրոլիթոտրիպսիա մինչև 3 սմ 420,000
202110 Մինիպերկուտան նեֆրոլիթոտրիպսիա մարջանաձև քարի կապակցությամբ 650,000
202111 Ստենտի հեռացում քարափշրումից հետո 20,000
202112 Հիվանդասենյակ Luxe 25,000
202113 Հիվանդասենյակ Standart 10,000
202114 Հիվանդասենյակ VIP 35,000

 

* Նախավիրահատական, պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների, հիվանդասենյակի, մետաղական կոնստրուկցիաների, ոսկրանյութի, ֆիքսատորի, օրթեզի, ոսպնյակի, որոշակի գործիքների արժեքները ներառված չեն բժշկական ծառայությունների գների մեջ։