Պլաստիկ և էսթետիկ վիրաբուժության գնացուցակ

Ծառ․ կոդ Անվանում Արժեք
600001 Պլաստիկ վիրաբույժի խորհրդատվություն 10,000
600002 Պլաստիկ վիրաբույժի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ 15,000
600003 Պլաստիկ վիրաբույժի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ 20,000
600004 Քթի միջնապատի աճառային հատվածի ռեդրեսացիա 250,000
600005 Քթի միջնապատի դեֆորմացիա (Սեպտոտոմիա I աստիճանի) 300,000
600006 Քթի միջնապատի դեֆորմացիա (Սեպտոտոմիա II աստիճանի) 350,000
600007 Ռինոպլաստիկա (I աստիճան) 400,000
600008 Ռինոպլաստիկա (II աստիճան) 500,000
600009 Ռինոպլաստիկա (III աստիճան) 600,000
600010 Ռինոպլաստիկա (IV աստիճան) 700,000
600011 Քթի ծայրի պլաստիկա ընդհանուր անզգայացմամբ 250,000
600012 Քթի ծայրի պլաստիկա տեղային անզգայացմամբ 150,000
600013 Ռինոպլաստիկայից հետո հետվիրահատական կորեկցիա 1ին աստիճանի 80,000
600014 Ռինոպլաստիկայից հետո հետվիրահատական կորեկցիա 2րդ աստիճանի 120,000
600015 Ռինոպլաստիկայից հետո հետվիրահատական կորեկցիա 3րդ աստիճանի 150,000
600016 Քթի խոռոչի հետվիրահատական սինեխիաների հատում ընդհանուր անզգայացմամբ 80,000
600017 Քթի Խոռոչի հետվիրահատական սինեխիաների հատում 30,000
600018 Տեղային հյուսվածքներով պլաստիկա տեղային անզգայացմամաբ (I աստիճան) 30,000
600019 Տեղային հյուսվածքներով պլաստիկա տեղային անզգայացմամաբ (II աստիճան) 80,000
600020 Բիշի ճարպային մարմինների հեռացում 100,000
600021 Լիպոսակցիա՝ ճարպի հեռացում (1 զոնա) 200,000
600022 Լիպոֆիլինգ՝ ճարպի ներարկուն (1 զոնա) 150,000
600023 V-Y պլաստիկա 240,000
600024 Հոնքերի բարձրացում 300,000
600025 Խեյլոպլաստիկա առաջին աստիճանի 100,000
600026 Խեյլոպլաստիկա երկրորդ աստիճանի 200,000
600027 Խեյլոպլաստիկա երրորդ աստիճանի 250,000
600028 Գենիոպլաստիկա 350,000
600029 Օտոպլաստիկա (I աստիճան) 150,000
600030 Օտոպլաստիկա (II աստիճան) 200,000
600031 Օտոպլաստիկա (III աստիճան) 250,000
600032 Վերին բլեֆարոպլաստիկա 160,000
600033 Ստորին բլեֆարոպլաստիկա 220,000
600034 Շրջանաձև բլեֆարոպլաստիկա 350,000
600035 Դեմքի ձգում (II աստիճան) 600,000
600036 Դեմքի ձգում (III աստիճան) 700,000
600037 Ճակատի ձգում 250,000
600038 Պարանոցի ձգում 300,000
600039 Կրծքագեղձի մեծացում (առանց իմպլանտի արժեքի) 500,000
600040 Կրծքագեղձի փոքրացում (II աստիճան) 550,000
600041 Կրծքագեղձի փոքրացում (III աստիճան) 700,000
600042 Մաստոպեքսիա 400,000
600043 Բազուկների պլաստիկա 250,000
600044 Ազդրերի պլաստիկա 400,000
600045 Աբդոմինոպլաստիկա (II աստիճան) 650,000
600046 Աբդոմինոպլաստիկա (III աստիճան) 850,000
600047 Մարմնի շրջանաձև ձգում (I աստիճան) 450,000
600048 Մարմնի շրջանաձև ձգում (II աստիճան) 750,000
600049 Մինիաբդոմինոպլաստիկա (առանց պորտի տեղափոխության) 400,000
600050 Մաշկի և ենթամաշկի շրջանում դեֆեկտների փակում տեղային հյուսվածքներով պլաստիկայով 120,000
600051 Մաշկի և ենթամաշկի շրջանում դեֆեկտների փակում աուտոդերմոպլաստիկայով 200,000
600052 Մաշկի և ենթամաշկի սահմաններում նորագոյացությունների հեռացում (I աստիճան) 25,000
600053 Մաշկի և ենթամաշկի սահմաններում նորագոյացությունների հեռացում (II աստիճան) 35,000
600054 Մաշկի և ենթամաշկի սահմաններում նորագոյացությունների հեռացում (III աստիճան) 50,000
600055 Մաշկի դերմոլիպէկտոմիա (I աստիճան) 150,000
600056 Մաշկի դերմոլիպէկտոմիա (II աստիճան) 250,000
600057 Մաշկի դերմոլիպէկտոմիա (III աստիճան) 350,000
600058 Դաջվածքների հեռացում (I աստիճան) 30,000
600059 Դաջվածքների հեռացում (II աստիճան) 50,000
600060 Դաջվածքների հեռացում (III աստիճան) 100,000
600061 Սպիների հեռացում (I աստիճան) 30,000
600062 Սպիների հեռացում (II աստիճան) 60,000
600063 Սպիների հեռացում (III աստիճան) 80,000
600064 Սինեխիաների սինոլիզ 50,000
600065 Շրթունքի փեղեքման շտկում (I աստիճան) 150,000
600066 Շրթունքի փեղեքման շտկում (II աստիճան) 200,000
600067 Շրթունքի փեղեքման շտկում (III աստիճան) 250,000
600068 Սպիական կոնտրակտուրաների կորեկցիա (I աստիճան) 100,000
600069 Սպիական կոնտրակտուրաների կորեկցիա (II աստիճան) 150,000
600070 Սպիական կոնտրակտուրաների կորեկցիա (III աստիճան) 200,000
600071 Սրունքների էնդոպրոթեզավորում (Կրուրոպլաստիկա) (առանց իմպլանտի արժեքի) 350,000
600072 Ջլերի կար (1,2 ջիլ) 70,000
600073 Ջլերի կար (3 և ավելի ջիլ) 150,000
600074 Նյարդի կար (1,2 նյարդ) 120,000
600075 Նյարդի կար (3 և ավելի նյարդ) 200,000
600076 Կղզյակային մաշկամկանային լաթերի տեղափոխում (I աստիճան) 150,000
600077 Կղզյակային մաշկամկանային լաթերի տեղափոխում (II աստիճան) 200,000
600078 Շրթունքների աուգմենտացիա /մեծացում/ (առանց ֆիլլերի արժեքի) 50,000
600079 Տարիքային փոփոխությունների կորեկցիայի ինյեկցիոն եղանակներ (առանց դեղանյութի արժեքի) 50,000
600080 Մազերի աուտոտրանսպլանտացիա՝ լաթային մեթոդ /գրաֆթ 450
600081 Մազերի աուտոտրանսպլանտացիա՝ էքստրակցիոն մեթոդ /գրաֆթ 600
600082 Դյուպյուիտրենի կոնտրակտուրա (I աստիճան) 100,000
600083 Դյուպյուիտրենի կոնտրակտուրա (II աստիճան) 150,000
600084 Z պլաստիկա (I աստիճան) 100,000
600085 Z պլաստիկա (II աստիճան) 130,000
600086 Ծայրատի ձևավորում (I աստիճան) 60,000
600087 Ծայրատի ձևավորում (II աստիճան) 100,000
600088 Կելոիդ սպիների բուժում ինյեկցիոն եղանակով (առանց դեղորայքի արժեքի) 15,000
600089 ՎԱՎՄ, ջլի կար (1 ջիլ) 75,000
600090 ՎԱՎՄ, ջլի կար (2 ջիլ) 120,000
600091 Հիվանդասենյակ Luxe 25,000
600092 Հիվանդասենյակ Standart 10,000
600093 Հիվանդասենյակ VIP 35,000

 

* Նախավիրահատական, պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների, հիվանդասենյակի, մետաղական կոնստրուկցիաների, ոսկրանյութի, ֆիքսատորի, օրթեզի, ոսպնյակի, որոշակի գործիքների արժեքները ներառված չեն բժշկական ծառայությունների գների մեջ։